Stêcs coes Cig Oen Cymru gyda chimichurri mintys

Stêcs coes Cig Oen Cymru gyda chimichurri mintys

Tynnwch y stêcs coes allan o’r oergell a gadael iddyn nhw gyrraedd tymheredd yr ystafell. I wneud y chimichurri, rhowch bopeth mewn prosesydd bwyd a’i gymysgu gan adael y gwead yn weddol fras. Ychwanegwch ychydig o olew ychwanegol os oes angen. Os ydych...
Cig Oen Cymru gyda saws bara lawr a pherlysiau

Cig Oen Cymru gyda saws bara lawr a pherlysiau

Diolch i Bwyd a Diod Cymru am y rysait.   Cynheswch y ffwrn i 200°C / 180°C ffan / Nwy 6. Crafwch y braster ar y cig oen a’i sesno’n dda. Seriwch y cig oen mewn padell boeth wrthglud nes ei fod yn euraid a’i roi yn y ffwrn am 15 Tynnwch yr oen allan o’r ffwrn a...
Lwyn Cig Oen Cymru sbeislyd gyda dahl

Lwyn Cig Oen Cymru sbeislyd gyda dahl

Cymysgwch yr hadau a’r pupur du a’u taenu ar blat. Rholiwch y lwyn cig oen yn y sbeisys a’i adael i sefyll wrth i chi wneud y dahl. Rhowch y corbys mewn sosban, eu gorchuddio â dŵr (tua 4cm uwchben y corbys), eu berwi a mudferwi’n ysgafn. Ychwanegwch y tyrmerig a’r...
Cytledi Cig Oen Cymru gyda menyn leim a sinsir

Cytledi Cig Oen Cymru gyda menyn leim a sinsir

Coginiwch y cytledi cig oen o dan gril wedi ei gynhesu’n barod neu ar farbeciw poeth am 8-12 munud. Yn y cyfamser gwnewch y menyn. Cymysgwch y menyn meddal gyda chroen a sudd y leim, a’r coesyn sinsir wedi ei dorri’n fân. Rhowch lwyaid o’r...
Sglodion brisged Cig Eidion Cymru llawn dop

Sglodion brisged Cig Eidion Cymru llawn dop

Taenwch y sglodion allan ar hambwrdd pobi mawr, ysgeintiwch y sbeis neu’r sesnin drostyn nhw a’u coginio yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn tan eu bod yn grimp ac yn euraidd. Tynnwch y sglodion allan o’r ffwrn a rhoi’r brisged, y caws wedi ei ratio a hanner y shibwns...
Parseli tortilla tikka Cig Oen Cymru

Parseli tortilla tikka Cig Oen Cymru

Cynheswch yr olew mewn padell wrthglud neu wok. Ychwanegwch y stribedi cig oen, y planhigyn wŷ, y winwnsyn a’r madarch a’u coginio, gan eu troi nes bod y cig yn frown. Dylai hyn gymryd tua 6 munud. Ychwanegwch y past cyri a’r siytni mango, trowch a...
Pizzas bychain Cig Eidion Cymru

Pizzas bychain Cig Eidion Cymru

Ffriwch y mins yn sych tan ei fod wedi brownio a choginio, gan ei gadw mewn talpiau bychain. Cynheswch y ffwrn i 200°C / 180°C ffan / Nwy 6. Mewn powlen fechan, cymysgwch y saws coch, y purée a’r perlysiau gyda’i gilydd. Rhowch y gwaelodion bara ar hambwrdd pobi mawr....
Pastai sbarion Cig Eidion Cymru bourguignon

Pastai sbarion Cig Eidion Cymru bourguignon

Cynheswch y ffwrn i 200˚C / 180˚C ffan / Nwy 6. Rhowch y sbarion cig eidion bourguignon mewn dysgl bopty addas. Ar fwrdd â blawd, rholiwch ddigon o grwst pwff i orchuddio’r ddysgl. Torrwch stribedi tenau o grwst a’u gwlychu â dŵr a gwasgu o gwmpas ymyl y ddysgl....