facebook-pixel

Prydau cig oen a chig eidion ar gyfer y popty araf

Cogydd cartref neu llanast llwyr? Efallai mai coginio’n isel ac yn araf yw’r ffordd ymlaen…

Yn aml gall rhoi prydau bwyd maethlon ar y bwrdd ar gyfer amser swper fod yn her. Ond does dim rhaid iddi fod felly.

Ychydig bach o baratoi yn gynharach yn y dydd i roi cychwyn ar bethau yn y popty (neu’r popty araf) yw’r cyfan sydd angen ei wneud, ac erbyn amser swper, bydd pryd iachus ar y bwrdd. Mae bwyd sy’n cael ei goginio’n ysgafn ar dymheredd is am gyfnod hirach nid yn unig yn arbed ychydig o amser i chi, ond mae’n hynod flasus ac yn ffordd wych o gloi’r holl ddaioni naturiol i mewn.

Dim ffws. Dim penderfyniadau munud olaf i’w gwneud ynglŷn â swper. Dim ond gweini a mwynhau.

Mae’r blas yn well o gymryd amser

Cig Oen Cymru suddlon a gwych

Mae Cig Oen Cymru wedi’i goginio’n araf yn ffefryn gan gogyddion. Mae’n gwella blas yn ogystal â gwead y cig. O ysgwydd cig oen mwg sy’n ‘cwympo oddi ar yr asgwrn’ i fedaliynau blasus a chaserol cig oen, bydd y ryseitiau popty araf Cig Oen Cymru hyn yn dangos i chi sut i gael cig sydd wedi’i goginio’n hyfryd o araf.

Cig Eidion Cymru sy’n tynnu dŵr i’r dannedd

Does dim sy’n rhoi mwy o gysur nag arogl cig eidion wedi’i goginio’n araf yn rhostio’n ysgafn ar benwythnos diog. Mae cig eidion wedi’i goginio’n araf yr un mor flasus fel rhan o stiwiau a chaserolau blasus. Cymerwch gip ar ein prydau swmpus wedi’u coginio’n araf a byddwch chi’n gwybod sut i goginio cig eidion yn araf yn wych mewn dim o dro.

Er mwyn creu perffeithrwydd sy’n tynnu dŵr i’r dannedd, dyma ambell ffordd o goginio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn araf:

Traddodiadol a blasus

Gallwch chi sicrhau canlyniadau gwych trwy goginio cig yn araf mewn popty confensiynol. Mae hambyrddau popty dwfn a dysglau caserol gwrth-ffwrn gyda chaeadau yn ddelfrydol ar gyfer coginio cig eidion neu gig oen blasus yn araf.

closeup photo of bonfire

Mwg a blas

Peiriant sy’n defnyddio siarcol / pren sy’n coginio bwyd yn isel ac yn araf trwy ei ysmygu yw mygwr. Gallwch sicrhau canlyniadau tebyg ar farbeciw, ond mae angen rheoleiddio’r tymheredd coginio â llaw. I gael y canlyniadau gorau, cyfeiriwch at eich llawlyfr defnyddiwr mygwr / barbeciw a chyn pen dim byddwch wedi perffeithio’r brisged mwg neu’r ysgwydd cig oen mwg.

cooked food on black cooking pan

Cynnau. Ychwanegu. Mwynhau.

Offeryn trydanol i’w roi ar ben y cownter yw popty araf. Mae’n ffordd gyfleus a rhad i goginio, yn defnyddio llai o egni na ffwrn gonfensiynol. Ychwanegwch gig wedi’i baratoi, llysiau a hylif i’r potyn, ei gynnau, a gadael iddo wneud ei waith! Mae’n wych ar gyfer caserolau cig oen neu gig eidion a chyri brau.

Gair o gyngor

Ffwrn gonfensiynol

Mygwr / barbeciw

Popty araf

Manteision coginio’n araf

Sut i ddefnyddio popty araf neu goginio mewn mygwr? Dyma rai o fanteision coginio’n isel ac yn araf…

Share This