facebook-pixel

Pinchos Moruños Ffiled Cig Oen Cymru gan Bar44

 • Amser paratoi 2 awr
 • Amser coginio 5 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1kg ffiled cig oen wedi’i trimio (byddai ffolen cig oen / stêcs coes hefyd yn iawn i’w ddefnyddio)
 • 1 llwy fwrdd o hadau coriander, wedi’u tostio mewn padell sych am 2 funud
 • 2 lwy fwrdd o paprika fwyn
 • 1 llwy fwrdd o goriander daear
 • 1 llwy fwrdd cwmin mâl
 • 1 llwy fwrdd oregano sych
 • 2 goesyn o ddail teim, wedi’u casglu
 • 1 llwy fwrdd o halen môr (naddion)
 • ½ llwy fwrdd pupur du
 • 50ml o olew olewydd
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u malu
 • 2 lemwn wedi’u cadw
 • 1 llond llaw o goriander ffres, gan gynnwys coesyn
 • 10 dail mintys wedi’u dewis
 • Sgiwerau pren neu bambŵ

Optional Extra: Romesco Sauce (30 mins)

 • 300g o domatos eirin ffres
 • 50ml ychwanegol o olew olewydd crai, yn ogystal ag ychwanegol ar gyfer diferu
 • 1 sleisen o fara diwrnod oed
 • 1 ewin garlleg, wedi’i sleisio
 • 25g o almonau rhost hallt
 • 1 llwy fwrdd o finegr sieri
 • 2 pupur piquillo o jar
 • 1⁄2 llwy de o paprika fwyn
 • Halen môr a phupur du newydd ei falu

Optional Extra: Mojo Verde 

 • 2 llwy de o hadau cwmin
 • Dyrnaid o shibwns, rhannau gwyn yn unig
 • 4 ewin garlleg
 • 3 llond llaw mawr o goriander
 • 100ml finegr seidr
 • 100ml olew olewydd ysgafn neu olew llysiau da
 • 100ml ychwanegol o olew olewydd crai
 • Halen môr a phupur du newydd ei falu

Dull

 1. Ychwanegwch yr holl sbeisys sych, perlysiau, olew olewydd, halen a phupur i gymysgydd, cymysgwch am 1 munud. Ychwanegwch y garlleg ffres, y lemwn, y mintys a’r coriander ffres, cymysgwch eto am tua 30-60 eiliad, nes bod gennych farinâd llyfn trwchus ac aromatig hyfryd.
 2. Torrwch y ffiled cig oen yn giwbiau 1.5 modfedd. Ychwanegwch y cig oen i bowlen gymysgu ac arllwyswch y marinâd drosto. Cymysgwch yn drylwyr a gorchuddiwch. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 2 awr, ond am hyd at 12 awr.
 3. Cynheswch badell ffrio i ganolig uchel, gyda chwistrelliad o olew olewydd ysgafn. Rhowch y cig oen wedi’i farinadu ar y sgiwerau, a’i serio yn y badell boeth am 2 funud bob ochr, neu nes ei fod yn binc yn y canol.
 4. Tynnwch a gorffwys am 5 munud cyn ei weini.

 

Opsiwn Ychwanegol: Saws Romesco (30 munud)

 1. Cynheswch y popty i 220C/200C Fan/Nwy marc 7.
 2. Torrwch y tomatos yn eu hanner a’u rhoi mewn tin rhostio. Ysgeintiwch ychydig o olew olewydd, ychwanegwch halen a phupur a rhostio am 20 munud.
 3. Yn y cyfamser, cynheswch 50ml o olew mewn padell ffrio nes ei fod yn ganolig-boeth, yna ychwanegwch y bara a’r garlleg. Coginiwch am 2 funud ar bob ochr, neu nes yn frown euraid. Rhowch i un ochr i oeri.
 4. Pan fydd yn oer, trosglwyddwch i brosesydd bwyd neu gymysgydd. Ychwanegwch y tomatos rhost a’r holl gynhwysion sy’n weddill, a cymysgwch i biwrî ychydig yn fras (y ffordd draddodiadol) neu nes ei fod yn llyfn os yw’n well gennych. Blaswch ac addaswch y sesnin. Blasus iawn!

 

Opsiwn Ychwanegol: Mojo Verde (20 munud) 

 1. Rhowch yr hadau cwmin mewn padell ffrio sych a’u cynhesu nes eu bod wedi’u tostio. Cadwch nhw i symud oherwydd gallant losgi’n hawdd. Trosglwyddwch i morter a’i falu gyda pestl. Torrwch y shibwns, y garlleg a’r coriander yn fras.
 2. Rhowch yr holl gynhwysion, ac eithrio’r coriander, mewn cymysgydd am 1 munud.
 3. Nawr dechreuwch ychwanegu’r coriander ychydig ar y tro, gan barhau i gymysgu wrth fynd ymlaen, nes ei fod i gyd wedi’i ychwanegu a bod y cysondeb yn llyfn ac yn hufennog.
Share This