facebook-pixel

Cytledi Cig Oen Cymru o’r gradell gyda menyn teim a leim

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 6-8 cytled neu olwyth Cig Oen Cymru PGI (gallwch hefyd eu gwneud gyda stêcs coes)
 • Olew
 • Pupur du

Ar gyfer y menyn teim a leim:

 • 125g menyn heb halen
 • Sesnin
 • 2 leim, croen wedi’i gratio
 • 2 lwy fwrdd dail teim, wedi’u torri

Menyn amgen â blas:

Tsili, basil a paprica mwg

 • 1 tsili coch ffres, wedi’i dorri
 • ½ llwy de paprica mwg
 • Llond llaw o ddail basil, wedi’u torri

Lemon, garlleg a rhosmari

 • 1 lemon, dim ond y croen
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 1 llwy fwrdd rhosmari, wedi’i dorri

Dull

 1. Gwnewch y menyn â blas. Rhowch y menyn meddal mewn powlen a’i guro â llwy bren nes ei fod yn feddal ac yn hufennog, yna ychwanegwch y sesnin, y leim a’r teim.
 2. Rhowch y menyn ar ddarn o bapur memrwn neu cling ffilm a’i lapio o amgylch y menyn i wneud siâp selsig. Trowch y pennau i’w selio a’i roi yn yr oergell i galedu. (Gall y menyn gael ei rewi hefyd).
 3. Arllwyswch ychydig o olew ar y cytledi a, gan ddefnyddio brwsh neu ddwylo, rhowch olew ar ddwy ochr y cytledi.
 4. Cynheswch radell neu badell ffrio â gwaelod trwm a phan yn boeth iawn, ychwanegwch y cytledi. Ffriwch am 2-3 munud bob ochr i gael cytledi wedi’u coginio’n ganolig. Tynnwch nhw allan o’r badell a’u rhoi ar y plât, sleisiwch y menyn â blas yn gylchoedd ½ cm a rhowch un ar bob cytled. Gadewch iddyn nhw orffwys am ychydig funudau cyn gweini, ac i’r menyn doddi ar y cytled.
 5. Gweinwch gyda thatws newydd wedi’u malu a llysiau gwyrdd neu salad gwyrdd.
Share This