facebook-pixel

Cig coch ac iechyd: dileu’r dryswch

Nid oes yr un bwyd sy’n cynnwys yr holl faetholion sydd eu hangen arnon ni i fod yn iach, felly mae’n bwysig bwyta amrywiaeth eang o wahanol fwydydd bob dydd. Serch hynny, gan ei fod yn llawn dop o fitaminau a mwynau hanfodol, gall diet cytbwys gyda chig coch yn sail iddo helpu cadw pobl o bob oed yn iach ac yn hapus.

Manteision maethol cig coch

Dysgwch fwy am sut mae anghenion maethol ein cyrff yn amrywio ac yn newid yn ystod ein bywydau a sut mae cig coch yn helpu rhoi maetholion i ni mewn ffordd naturiol.

Coginio’n iach gyda chig coch

P’un ai eich bod yn dewis grilio yn hytrach na ffrio neu’n mwydo’r cig ymlaen llaw, gydag ychydig bach o wybodaeth ymaferol cewch eich synnu sut y gall ambell gam syml eich helpu chi i greu prydau iach a maethlon.

Diet iach a chytbwys

Mae cig coch yn llawn maetholion a phan gaiff ei fwyta fel rhan o ddiet cytbwys gyda digon o ymarfer corff, gall greu llwybr tuag at ffordd o fyw iach a hapus.

Y 7 cwestiwn sy’n cael eu gofyn amlaf am gig coch … a’r atebion!

Mae un o brif arbenigwyr rheoli pwysau Cymru, Sioned Quirke yn chwalu’r chwedlau am fwyta cig coch.

Llyfryn cadw’n heini gyda’r Scarlets

Rydyn ni wedi ymuno â’r tîm rygbi proffesiynol o Lanelli, y Scarlets, i ddangos i chi sut i gadw’n heini a gwneud y gorau o gig coch fel rhan o ddiet cytbwys iach.

HYB Healthy Eating Poster WEL

Darganfod

Cig Oen Cymru

Mae Cig Oen Cymru yn ganlyniad i ddulliau amaeth traddodiadol sydd wedi eu pasio lawr trwy genedlaethau, ac amodau magu cig oen delfrydol – aer glan, glaswellt ffrwythlon a nentydd mynydd croyw.

Cig Eidion Cymru

Yn orlawn gyda blas gwych a fitaminau a mwynau hanfodol, Cig Eidion Cymru yw’r bwyd delfrydol i’r rheini sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.

Share This