facebook-pixel

Beth sy'n gwneud Cig Eidion Cymru mor arbennig?

Mae blas unigryw Cig Eidion Cymru PGI nid yn unig yn ffrwyth cariad ac angerdd cenedlaethau di-rif o ffermwyr, ond mae’r lefelau uchel o brotein a maethynnau sydd ynddo hefyd yn creu’r bwyd delfrydol i’r sawl sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.
Ryseitiau

Bwrdd y cogydd...

Dysgwch gan y goreuon trwy wylio ein ryseitiau fideo blasus diolch i rai o gogyddion mwyaf blaenllaw y wlad.

Ein cigyddion

Mae ein Clwb Cigyddion yn rhoi’r dewis gorau i chi o gigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Share This