facebook-pixel

Beth sy'n gwneud Cig Eidion Cymru mor arbennig?

Mae blas unigryw Cig Eidion Cymru PGI nid yn unig yn ffrwyth cariad ac angerdd cenedlaethau di-rif o ffermwyr, ond mae’r lefelau uchel o brotein a maethynnau sydd ynddo hefyd yn creu’r bwyd delfrydol i’r sawl sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.
Ryseitiau
Welsh Beef madras

Prynu’n lleol. Meddwl yn fyd-eang

Er eu bod nhw’n flasus iawn, mae cymaint mwy i Gig Eidion Cymru na byrgyrs, stêcs a chinio dydd Sul – mae mor hyblyg!

Ein cigyddion

Mae ein Clwb Cigyddion yn rhoi’r dewis gorau i chi o gigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Share This