facebook-pixel

Involtini Cig Oen Cymru wedi’u ffrio gan Francesco Mazzei

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

Ar gyfer yr involtini:

 • 600g canon (lwyn heb asgwrn) Cig Oen Cymru PGI
 • 350g pancetta
 • 120g briwsion bara
 • Ambell sbrigyn o bersli dail gwastad
 • 1 ewin garlleg
 • Pinsiad o halen môr
 • Sbrigiau o rosmari
 • 50g caws Grana Padano
 • 100ml gwin gwyn sych
 • 3 llwy fwrdd olew olewydd ifanc iawn
 • ½ lemon

Ar gyfer y tatws stwnsh:

 • 400g tatws
 • 200ml llaeth
 • 70g menyn
 • Halen
 • Nytmeg

Ar gyfer y madarch picl:

 • 500g madarch gwyllt cymysg
 • 2 shibwnsyn banana
 • 250ml finegr gwin gwyn
 • 250ml dŵr
 • 2 ddeilen llawryf
 • 4/5 ewin garlleg
 • 5g grawn pupur du
 • 15g halen
 • 15g mêl
 • 50ml olew olewydd ifanc iawn

Dull

 1. Ar gyfer y madarch picl: rhowch yr holl gynhwysion, ac eithrio’r madarch, mewn sosban a dewch â nhw i’r berw.
 2. Yn y cyfamser, torrwch y canon cig oen yn dafelli tua 2cm. Torrwch bob tafell mewn arddull pili-pala, rhowch y tafelli rhwng dwy ddalen o bapur pobi neu haenen lynu a’u taro gyda rholbren nes eu bod yn 5mm o drwch. Rhowch nhw o’r neilltu.
 3. Ychwanegwch y madarch i’r sosban o ddŵr berw a finegr, a’u coginio am ychydig funudau (gall yr amser amrywio yn ôl maint a math y madarch). Draeniwch a throsglwyddwch y madarch i bapur cegin i amsugno’r hylif gormodol. Rhowch nhw mewn powlen a’u sesno ac arllwys olew olewydd ifanc iawn drostynt.
 4. Ar gyfer y cymysgedd involtini: Torrwch y pancetta (os ydych chi’n defnyddio darn cyfan), torrwch yr ewin garlleg yn ei hanner a’i falu’n ofalus gydag ochr fflat llafn cyllell. Ysgeintiwch halen dros y garlleg wedi’i falu, parhewch i dorri a chymysgu nes iddo ddod yn bast garw. Tynnwch y dail rhosmari oddi ar y coesau a thorrwch y dail. Torrwch y persli dail gwastad.
 5. Trosglwyddwch y cymysgedd involtini i bowlen a’i gymysgu’n dda i gyfuno. Gratiwch y caws, gan ei ychwanegu at y cymysgedd ynghyd â’r briwsion bara, sesnwch gyda halen a chymysgwch yn dda.
 6. Rhowch lwy fwrdd o’r cymysgedd involtini ar bennau byrraf pob sleisen o gig oen a’u rholio i fyny, yn ofalus, gan amgáu pennau’r rholiau trwy swatio’r ochrau i mewn. Rhowch ddau sbrigyn rhosmari neu ffyn dannedd i gau pob rholyn yn ddiogel.
 7. Sesnwch y rholiau.
 8. Ar gyfer y tatws stwnsh: Berwch y tatws nes eu bod yn feddal a’u stwnsio. Ychwanegwch laeth poeth a menyn yn raddol. Cymysgwch yn egnïol nes ei fod yn hufennog ac yn awyrog. Addaswch y sesnin gyda halen a nytmeg wedi’i falu’n ffres. Cadwch y cyfan yn gynnes.
 9. Cynheswch 3 llwy fwrdd o olew olewydd mewn padell dros wres uchel. Rhowch yr involtini yn y badell a’u ffrio, gan eu troi’n achlysurol, nes eu bod wedi brownio ar bob ochr. Ychwanegwch wydraid o win gwyn ar y diwedd i ddad-sgleinio.
 10. Torrwch yr involtini yn eu hanner i ddatgelu’r canol, rhowch nhw ar ben y tatws stwnsh, a diferu’r madarch picl drostynt. Hidlwch sudd y sosban dros y cig oen, a gorffennwch gyda gwasgiad o’r lemwn.
Share This