facebook-pixel

Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI

Butchers' Club Logo

Mae aelodau’r Clwb y Cigyddion yn falch o werthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, a phan welwch logo’r Clwb gallwch teimlo’n hyderus bod eich cigydd gyda’r cyflenwad gorau o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Mae holl aelodau’r Clwb wedi cael eu gwirio gan Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales i sicrhau eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o gyflenwyr sydd wedi’u hardystio’n annibynnol. Dim ond yn dilyn hynny y gallant ddefnyddio logo a nodau masnach statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).

Adnabod eich toriadau

Defnyddiwch yr adran hon i ddysgu pa doriadau cig oen Cymru a chig Eidion Cymru fyddai fwyaf addas ar gyfer eich rysáit.

Canfod cigydd

Mae ein Clwb Cigyddion yn rhoi’r dewis gorau i chi o gigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Defnyddiwch ein map a’n cyfeiriadur i ddarganfod eich cyflenwr agosaf.

Cynghorion gan gigydd

Hoffech chi fod yn gogydd gwell? Diolch i’r cyngor arbenigol hyn gan gigydd profiadol gallwch wella’ch sgiliau yn y gegin.

Share This