facebook-pixel

Mwynhewch ochr ysgafnach
Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Does dim byd tebyg i ginio rhost Cig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru gyda’r trimins i gyd.

Does dim curo chwaith ar bryd swmpus o bourguignon Cig Eidion Cymru gyda thatws stwnsh poeth neu bastai’r bugail Cig Oen Cymru â saws Morocaidd sbeislyd.

Fodd bynnag, oeddech chi’n gwybod y gallech chi hefyd fwynhau ochr ysgafnach Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru heb gyfaddawdu ar y blas? Mae’r dudalen hon yn llawn dop o brydau ysgafnach ac yn dangos i chi pa mor hyblyg yw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Bwyta’n ysgafnach, teimlo’n brafiach

Mae llawer o fanteision i fwyta prydau ysgafnach, yn enwedig gyda’r nos pan fydd ein cyrff yn paratoi i ymlacio. Mae’r buddion hyn yn cynnwys gwell cwsg, treuliad, metaboledd, ffocws, a rheolaeth ar bwysedd gwaed. Mae cig coch heb lawer o fraster, sy’n cael ei fwyta’n gymedrol ac fel rhan o ddiet iach a chytbwys, yn opsiwn gwych ar gyfer bwyta’n ysgafnach, gan sicrhau ein bod yn cael digon o’r fitaminau a’r mwynau hanfodol sydd eu hangen ar ein cyrff.

 

Syniadau ac awgrymiadau i gadw pethau’n ysgafn

Os nad yw hi’n fawr mae hi’n ddigon

…Mae hyn yn wir o ran faint o fwyd rydych chi’n ei roi ar eich plât. Bydd rheoli dognau nid yn unig yn eich helpu i fonitro eich cymeriant, ond mae hefyd yn golygu y gallwch gadw’r sbarion i’w mwynhau ryw ddiwrnod arall!

Prydau ochr

Mae llysiau gwyrdd a salad yn ychwanegiadau perffaith, yn enwedig yn ystod misoedd cynhesach yr haf. Gallwch barhau i fwynhau lasagne Cig Oen Cymru neu bastai pasta ragu Cig Oen Cymru – beth am gyfnewid sglodion neu fara garlleg am rywbeth ysgafnach fel salad neu lysiau gwyrdd.

Casgliad o ryseitiau

Rydyn ni wedi creu casgliad o rai o’n hoff ryseitiau sy’n ysgafnach ond sy’n dal yn llawn dop o flas unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. O brydau ysgafn Cig Oen Cymru i ryfeddodau hyfryd Cig Eidion Cymru – mae ‘na ddigon o ddewis.

Saladau ‘sblennydd

Ambell beth bach blasus

Prydau perffaith

Prydau tro-ffrio a chyrris

Rhywbeth rhyfeddol

Rhagor o awgrymiadau ar goginio gyda Cig Oen Cymru

I gael rhagor o awgrymiadau ar sut i goginio’n iach gyda Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, ewch i’n tudalennau Iechyd.

Share This