facebook-pixel

Salad Asiaidd Cig Eidion Cymru a nwdls

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 1 x 250g stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru PGI
 • 1 llwy fwrdd olew, i ffrio
 • Sesnin

Ar gyfer y dresin:

 • Darn 3cm sinsir ffres, wedi’i gratio
 • 2 ewin garlleg, wedi’u gratio
 • 1 leim, croen a sudd
 • 1 lemon, croen a sudd
 • 1 llwy fwrdd mêl rhedegog
 • 1 llwy fwrdd finegr gwyn
 • Pinsiad o halen
 • ¼ llwy de pupur du mâl ffres
 • 1 llwy fwrdd olew olewydd neu olew sesame
 • 1 pak choi, wedi’i dorri’n fras
 • 300g nwdls ŵy wedi’u coginio
 • 1 tsili coch, wedi’i sleisio’n denau
 • Bag bach o ddail salad cymysg e.e. berwr y gerddi, spigoglys ifanc
 • 4 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n denau iawn
 • 25g cnau cashew neu gnau mwnci hallt wedi’u rhostio

Dull

 1. Gwnewch y dresin: rhowch y sinsir, y garlleg, croen a sudd y lemwn a’r leim, mêl, finegr gwyn, sesnin, ac olew mewn powlen, chwisgiwch y cyfan yn ysgafn.
 2. Ysgeintiwch ychydig o bupur du dros y stêc, cynheswch yr olew mewn padell ffrio a, dros wres uchel, ffriwch y stêc, gan ei throi unwaith a’i choginio at eich dant. (Tua 2 funud bob ochr ar gyfer gwaedlyd-ganolig, a 4 munud bob ochr ar gyfer canolig).
  Gadewch i’r stêc orffwys ar blât, rhowch ychydig o’r dresin ar y stêc a’i gorchuddio â ffoil i gadw’n gynnes.
 3. Rhowch y pak choi yn y badell ffrio a, dros wres uchel, llosgwch y llysieuyn ychydig am funud; tynnwch y pak choi o’r badell. Ychwanegwch y nwdls a’r tsili i’r badell gyda gweddill y dresin a hanner y shibwns a’u cymysgu nes eu bod yn chwilboeth.
 4. Sleisiwch y stêc.
 5. Rhowch y salad at ei gilydd: cymysgwch y pak choi i mewn i’r nwdls ac yna ychwanegwch y dail salad yn ysgafn a’i roi mewn powlen weini.
 6. Rhowch y tafelli o stêc ar ei ben a’i ysgeintio gyda’r cnau wedi’u torri a’r shibwns sy’n weddill.
Share This