facebook-pixel

Beth yw PGI?

Mae Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig - neu PGI - yn ffordd o gydnabod bwyd sy'n dod o ardal benodol. Mae hyn yn golygu bod Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn wahanol ac mae ganddo nodweddion sy'n unigryw i Gymru ac ni ellir eu hailadrodd mewn unrhyw le arall.
Darllen mwy

Yr hanes tu ôl i’r bwyd

Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a’r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies ar ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r fideo gymaint ag y gwnaethom ni fwynhau cofnodi hanes Katie.

Arferion ffermio

Mae ansawdd ein cig oen a chig eidion yn cael ei greu gan arferion ffermio da yn un o’r amgylcheddau ffermio gorau yn Ewrop.

Amgylchedd

O ran cynhyrchu cig o safon, mae gan Gymru yr amgylchedd perffaith. Mae ein awyr iach, porfeydd breision a nentydd mynydd croyw yn cynhyrchu rhagoriaeth, a hynny yn naturiol.

Olrheinedd

Diolch i’r canllawiau PGI, gallwch olrhain eich cig yr holl ffordd yn ôl i’r fferm, gan roi’r sicrwydd i chi eich bod yn prynu’r gorau gan ffermwyr dibynadwy sydd yn gweithredu safonau lles uchel.

Darganfod

Cig Oen Cymru

Mae Cig Oen Cymru yn ganlyniad i ddulliau amaeth traddodiadol sydd wedi eu pasio lawr trwy genedlaethau, ac amodau magu cig oen delfrydol – aer glan, glaswellt ffrwythlon a nentydd mynydd croyw.

Cig Eidion Cymru

Yn orlawn gyda blas gwych a fitaminau a mwynau hanfodol, Cig Eidion Cymru yw’r bwyd delfrydol i’r rheini sy’n awchu i fyw bywyd iachus a gweithgar.

Share This