facebook-pixel

Prynu’n lleol. Meddwl yn fyd-eang.

Er eu bod nhw’n flasus iawn, mae cymaint mwy i Gig Eidion Cymru na byrgyrs, stêcs a chinio dydd Sul – mae mor hyblyg! Darganfyddwch flasau newydd o bedwar ban y byd ar eich antur goginio gyda’n detholiad gwych o fwyd y byd. Chewch chi mo’ch siomi, mae hynny’n sicr.

Hang Fire Southern Kitchen

Dechreuodd Samantha Evans a Shauna Guinn Hang Fire Southern Kitchen fel stondin fwyd stryd barbeciw mewn arddull De UDA yng Nghaerdydd. Bellach wedi’i leoli yn y Barri, mae’r bwyty’n dibynnu’n llwyr ar gynnyrch ffres, moesegol ac mae’n cynnig clasuron bwyd Louisiana gan ddefnyddio gril Parrilla yr Ariannin a adeiladwyd yn arbennig iddyn nhw. Dyw cynnyrch o safon ddim yn ddieithr iddyn nhw (edrychwch ar eu rysáit Tagine Cig Oen Cymru) ac mae’n hen bryd i Gig Eidion Cymru gael ei goginio ar y gril!

Gwyliwch Samantha a Shauna yn coginio stecen Picañha a sawsiau a chonfennau gwych fel chimichurri, chermoula a harissa coch i fynd gyda hi.

Daw Picañha o ran frau iawn y ffolen a dyma’r cig a ffefrir ar gyfer ‘churrasco’ Brasilaidd – cig eidion wedi’i grilio. Mae’r darn yn dod yn fwyfwy poblogaidd mewn siopau cigyddion ac archfarchnadoedd, felly gellir ei fwynhau gartref yn eich churrascaria eich hun! 

Deg awgrym ar gyfer eich antur goginio fyd-eang

Mae Cig Eidion Cymru mor hyblyg, ond bydd deall cyfansoddiad cig yn eich helpu i ddewis y dull gorau o goginio ar gyfer darn penodol. Mae cig sydd wedi’i aeddfedu am gyfnod hirach yn tueddu i fod yn dywyll ac yn gadarn ac mae’n llawn blas. Gall lliw y cig neu’r braster amrywio, ond nid yw hyn yn effeithio ar ansawdd y blas. Mae Cig Eidion Cymru ar gael yn helaeth mewn siopau cigyddion, siopau fferm ac archfarchnadoedd. I baratoi, coginio a mwynhau Cig Eidion Cymru ar ei orau, dilynwch ein hawgrymiadau:

​Blasu’r byd o’ch cartref

Asiaidd

Mae Asia yn gyfandir enfawr, ac mae’n cynnig ystod eang o fwydydd. Awn ni ar daith trwy ddiwylliannau a bwyd o ryseitiau Dwyrain Asia fel pryd tro-ffio cig eidion tanbaid, cig eidion creisionllyd Tsieineaidd a chyri katsu cig eidion campus i is-gyfandir India lle rydym ni’n eich helpu i roi tro ar glasuron cyri cig eidion o rysáit madras cig eidion hyfryd i rendang cig eidion rhagorol.

Ffrengig

Gyda chanrifoedd o ddylanwadau coginio o bob cwr o’r byd, mae prydau bwyd Ffrengig modern yn gyfystyr â bwyd moethus a chogyddion o’r radd flaenaf. Dyma gartref nouvelle cuisine, mudiad sy’n canolbwyntio ar brydau ysgafnach, mwy ffres, ac mae gan Ffrainc lawer o fwydydd rhanbarthol traddodiadol hefyd. Rhowch gynnig ar glasuron fel steak au poivre neu ein rysáit bourguignon cig eidion – sydd lawn cystal mewn pastai llawn sbarion! – neu syniadau newydd fel ein goujons cig eidion.

Eidalaidd

Mae bwyd Eidalaidd yn adnabyddus ledled y byd, ac mae’n canolbwyntio ar gynhwysion o safon a wneir yn dda felly beth well na’n Cig Eidion Cymru ni? Gyda phrydau clasurol, adnabyddus fel lasagne cig eidion, calzone a pizzas cig eidion, dyma fwyd da ar ei orau.

America Ladin

O tortillas cig eidion i tacos cig eidion, chimichurri i tsili cig eidion, mae bwyd America Ladin yn gweddu i bob chwaeth. Ychwanegwch rywbeth arbennig at eich bwydlen wythnosol gyda phastai enchilada neu beth am greu cinio dydd Sul amgen gyda burrito pwdin Swydd Efrog – gwych neu gwarthus, chi bia’r dewis!

Gogledd America

Mwynhewch flasau Gogledd America gyda’n ryseitiau cig eidion barbeciw a gril blasus. Cig eidion wedi’i goginio’n araf yn llawn dop o flas, felly am ginio dydd Sul llawn steil neu ddanteithion i’w bwyta wrth wylio gêm bwysig, dywedwch “yeehaw” i’r prydau hyn!

Gweddill y byd

Mae’n fyd mawr! Er nad ydyn nhw’n ffitio i mewn i rai o’r categorïau uchod, allwn ni ddim anwybyddu’r danteithion hyn. Mae ein pryd koftas cig eidion yn deyrnged i fwyd Gogledd Affrica a’r Dwyrain Canol, gyda’r llysiau cudd yn berffaith i gadw’r bwytawyr mwyaf ffyslyd yn hapus, tra bod ein stroganoff cig eidion hawdd yn bryd cynnes perffaith â gwreiddiau Rwsiaidd.

Y 10 cynhwysyn gorau gyda chig eidion

Gall Cig Eidion Cymru serennu mewn amrywiaeth o brydau a bwydydd. Beth am fod yn greadigol gyda pherlysiau a sbeisys, confennau, sawsiau a llysiau! Dyma ambell beth sy’n gweddu’n berffaith i Gig Eidion Cymru. Mae llawer mwy ar gael, felly byddwch yn greadigol!

 

Ryseitiau fideo

Edrych am fwy?
Dyma ryseitiau Cig Oen Cymru o bedwar ban byd…

Share This