Peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar ddanteithion Calan Gaeaf Cig Eidion Cymru PGI!

Hyd 23, 2020

Efallai bod Calan Gaeaf yn ymddangos yn rhyfedd o dawel eleni – tu allan, o leiaf. Dim criwiau o ysbrydion, gwrachod a chathod du yn crwydro’r strydoedd. Dim dwylo bach yn curo ar ddrysau, ac oedolion ar ras wyllt yn chwilio am losin a siocled.

Ond peidiwch â phoeni! Mae digon o hwyl i’w gael o dan do gyda ein bwyd brawychus – edrychwch ar ein ryseitiau Calan Gaeaf i blant. Bydd eich bwystfilod bach wrth eu boddau’n gwneud y danteithion dychrynllyd hyn.

Mae’r danteithion bach Cig Eidion Cymru hyn yn frawychus o flasus ac yn arswydus o hawdd i’w gwneud! (Er eu bod yn rhoi ystyr newydd i ‘fwyd bys a bawd!’)

Dyma ein cogydd preswyl Elwen i ddangos i chi sut i goginio’r bwyd Calan Gaeaf brawychus isod.

Llusernau pupur wedi eu stwffio â Chig Eidion Cymru

Kofta bach Cig Eidion Cymru a bysedd gwrach

Share This