facebook-pixel

Dathlu Cig Oen Cymru – y ffordd Eidalaidd!

Rydyn ni a’r cogydd teledu, Francesco Mazzei, wedi dod ynghyd i rannu pedwar pryd Cig Oen Cymru arbennig iawn gyda chi – mwynhewch!

Gyda chynnyrch blasus, naturiol o Gymru a dulliau coginio arbennig yr Eidal, mae’r prydau yn gampweithiau.

O ran cynhyrchu cig o safon, mae gan Gymru yr amgylchedd perffaith. Mae ein awyr iach, porfeydd breision a nentydd mynydd croyw yn cynhyrchu rhagoriaeth, a hynny yn naturiol.

Francesco Mazzei

Ac yntau newydd ymddangos ar ‘Cooking with the Stars’ ar ITV1, lle ymunodd â’r enwog Denise van Outen, mae Francesco yn rhannu pedwar o’i hoff brydau Cig Oen Cymru gyda ni i ddathlu Wythnos Caru Cig Oen. Wedi’i eni a’i fagu yn Calabria, dechreuodd Francesco ei yrfa fwyd yn gynnar iawn drwy weithio yn gelateria ei ewythr yn naw oed, ac ers hynny mae wedi gweithio mewn bwytai ledled y byd, gan gynnwys Rhufain, Bangkok a Llundain. Mae’n wyneb cyfarwydd ar y teledu diolch i’w ymddangosiadau rheolaidd ar raglenni fel Saturday Kitchen, MasterChef a Hell’s Kitchen, ac ers 2015 ef yw cogydd-berchennog Sartoria ym Mayfair, ac mae wedi cyhoeddi ei lyfr coginio cyntaf sy’n arbenigo mewn bwyd o dde’r Eidal.

Ryseitiau Francesco

Er mwyn arddangos hyblygrwydd Cig Oen Cymru a sut y gall fenthyg ei hun i nifer o wahanol fwydydd, gan gynnwys bwyd Eidalaidd, mae Francesco wedi creu’r pedair rysáit Cig Oen Cymreig-Eidalaidd hyfryd yma i chi roi cynnig arnyn nhw gartref.

Pasta cavatelli a ragout Cig Oen Cymru gyda pecorino, ‘nduja a mintys

Gwnewch eich pasta eich hun a rhyfeddwch eich ffrindiau gyda’r pryd ragout blasus, hyfryd yma.

Peli Cig Oen Cymru wedi’u llenwi â burrata gyda saws tomato a pesto basil

Yn llawn caws burrata hufennog, mae’r rysáit peli cig yma’n siŵr o ddod yn ffefryn.

Ysgwydd Cig Oen Cymru fornarina Francesco Mazzei

Mae coginio Cig Oen Cymru ar yr asgwrn yn creu cymaint o flas ac nid yw’n rhywbeth i’w ofni – cewch weld y canlyniadau anhygoel dros eich hun.

Ossobuco Cig Oen Cymru Francesco Mazzei wedi’i frwysio gyda thatws stwnsh menynaidd

Mae ossobuco yn arbenigedd yn rhanbarth Lombard, ac mae Francesco yn rhoi tro yng nghynffon y pryd traddodiadol trwy gyfnewid gwin gwyn am win coch i amlygu blasau cyfoethog naturiol Cig Oen Cymru.

Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

I Francesco, Cig Oen Cymru yw’r dewis naturiol.

Rydw i wastad wedi teimlo’n angerddol ynghylch dod o hyd i gynhwysion o safon, a dyna pam, dros y blynyddoedd, fy mod i wedi hyrwyddo Cig Oen Cymru. Mae’n gynnyrch eithriadol i weithio gydag ef gan ei fod mor hyblyg ac mae ganddo flas hyfryd. Mae wedi cael ei fagu mewn amgylchedd naturiol, heb ymyrraeth, felly mae’n union fel y dylai fod – cynnyrch naturiol o’r dechrau i’r diwedd. I’n ffermwyr mae’r diolch am hynny. Rwy’n falch iawn o fod yn arddangos Cig Oen hyfryd Cymru.

Francesco Mazzei

Share This