Olrheinedd

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Pan fyddwch chi’n prynu cig i chi a’ch teulu, rydych chi eisiau gwybod ei darddiad. Rydych chi eisiau gwybod sut cafodd yr anifail ei fagu ac ym mha wlad y cafodd y cig ei gynhyrchu. Mae Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn cael eu cynhyrchu i safonau uchel o ran lles anifeiliaid.

Rydym yn ymfalchïo bod cariad a gofal ein ffermwyr wrth iddyn nhw gynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi cael ei gydnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd trwy gyfrwng statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Gallwch gael rhagor o fanylion am y dynodiad prin hwn yma.

Un fantais benodol ynglŷn â statws PGI yw ei fod yn nodi union darddiad eich cig.

Mae’r awdurdod cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC), yn gweithredu fel gwarcheidwad i ddynodiadau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. Rydym yn gwneud yn siŵr fod ein cadwyn gyflenwi yn cynnal safonau uchel iawn.

Mae hyn yn golygu bod rhaid gallu olrhain pob anifail bob cam o’r cae i siop y cigydd neu’r archfarchnad.
Rhaid i bob lladd-dy ac uned brosesu sy’n defnyddio dynodiadau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru gael eu cymeradwyo gan HCC. Rydym yn gwneud archwiliadau yn flynyddol.

Rhaid i’n cig coch gydymffurfio â holl ofynion rheoleiddiol llywodraeth ac â’r canllawiau arferion gorau.

Ac os yw mân-werthwr yn rhoi label PGI ar gig coch nad yw’n cydymffurfio â’r gofynion, mae hynny’n drosedd a gallai arwain at erlyniad gan swyddogion Safonau Masnachu.

Os hoffech wybod rhagor am Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a’r statws PGI, byddwch cystal â chysylltu â HCC ar 01970 625050 neu e-bostio info@hccmpw.org.uk.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.