facebook-pixel

Sbageti Bolognese Cig Eidion Cymru

  • Amser paratoi 20 mun
  • Amser coginio 45 mun
  • Ar gyfer 4

Bydd angen

• 450g briwgig Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
• 1 nionyn, wedi ei torri
• 2 ewin garllegwedi’u plicio a’u torri
• 100g moron wedi’i gratio
• ½ llwy de perlysiau cymysg sych
• Halen a pupur
• 400g tun o domatos wedi’i torri
• 1 llwy fwrdd o piwri tomato neu sos coch
• 400ml stoc cig eidion
• Sbageti sych
• Caws wedi’i gratio i’w weini

Dull

  1. Rhowch y briwgig mewn padell ffrio ddwfn neu sosban, dechreuwch ffrio gan ddefnyddio gwres isel – i ryddhau y braster o’r briwgig, yna cynyddwch y gwres a ffriwch y briwgig nes ei fod yn neis ac yn frown.
  1. Tynnwch y briwgig o’r badell ac ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg i’r badell a ffrio’n ysgafn nesmeddalu.
  1. Dychwelwch y briwgig i’r badell, ychwanegwch binsiad o halen a phupur du, moron, tomatos, tomato piwrî, perlysiau a stoc.
  1. Cymysgwch yn dda, dewch ag ef i’r berw ac yna lleihau’r gwres a gadael i’r cymysgedd fudferwi am tua 35 munud nes bod y saws wedi tewychu.
  1. Coginiwch y sbageti fel y mae’r pecyn yn ei gyfarwyddo, draeniwch a gweinwch gyda’r cymysgedd bolognese.
  1. Gweinwch gyda chaws wedi’i gratio ar ei ben

 

Share This