facebook-pixel

Peli Cig Oen Cymru â sbeisys Morocaidd gan Chris Baber

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

Ar gyfer y peli cig:

 • 500g briwgig Cig Oen Cymru PGI
 • Clwstwr bach o fintys, wedi’i dorri’n fân
 • 1 ewin garlleg, wedi’i gratio
 • ½ llwy de cwmin

Ar gyfer y saws:

 • 1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 2 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n fân
 • 1 pupryn gwyrdd, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 2 x 400g tun tomatos wedi’u torri
 • 2 lwy de cwmin
 • 1 llwy de paprica mwg
 • ½ llwy de sinamon
 • Clwstwr bach o bersli, wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd haenau almwn
 • 2 lwy fwrdd hadau pomgranad (dewisol)

Ar gyfer y dresin iogwrt harissa (cymysgwch y cyfan):

 • 4 llwy fwrdd iogwrt Groegaidd
 • 1 llwy fwrdd past harissa

I weini:

 • Couscous

Dull

 1. Rhowch y briwgig mewn powlen gyda’r mintys wedi’i dorri, y garlleg a’r cwmin. Cymysgwch nes ei fod wedi cyfuno.
 2. Rholiwch y cymysgedd yn beli bach, tua maint pêl tenis bwrdd.
 3. Cynheswch lond llwy fwrdd o olew mewn padell ffrio fawr dros wres canolig. Ffriwch y peli cig am 2 funud nes eu bod yn euraidd drostynt, yna rhowch nhw ar blât.
 4. Ychwanegwch y winwnsyn i’r badell gyda’r garlleg a’r pupryn, coginiwch am 5 munud nes ei fod wedi meddalu.
 5. Ychwanegwch y sbeisys, coginiwch y cyfan am 30 eiliad, ac yna ychwanegu’r tomatos. Dewch â’r cyfan i’r berw.
 6. Ychwanegwch y peli cig i’r badell, gorchuddiwch nhw’n llac, yna gostyngwch y gwres a mudferwch am 15-20 munud nes bod y cig wedi coginio.
 7. Tynnwch y badell oddi ar y gwres ac yna gwasgarwch y persli, cnau almon a hadau pomgranad dros y peli cig.
 8. Gweinwch gyda’r dresin iogwrt a’r couscous.
Share This