facebook-pixel

Pastai’r bugail â sbeis Morocaidd

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 45 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g o friwgig Cig Oen Cymru PGI coch
 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu
 • 1 nionyn mawr, wedi’i dorri’n fân
 • 2 foronen, wedi’u plicio a’u deisio’n fân
 • 1 llwy de o gwmin
 • 1 llwy de o bupur Jamaica
 • 1 llwy de o goriander mâl
 • 1 llwy de o sinamon mâl
 • ½ llwy de o hadau ffenigl
 • 2 lwy fwrdd o biwrî tomato
 • 1 llwy fwrdd o flawd
 • ½ peint o stoc llysiau neu gig oen (efallai y bydd angen mwy)
 • 25g o gnau pinwydd (dewisol)
 • Persli wedi’i dorri i weini (dewisol)

Ar gyfer y tatws:

 • 400g o datws ar gyfer berwi, wedi’u plicio a’u chwarteru
 • 200g o datws melys, wedi’u plicio a’u chwarteru
 • 50g o fenyn
 • Ychydig o laeth neu hufen
 • Halen a phupur

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1872 KJ
 • Calorïau: 446 kcals
 • Braster: 21 g
 • Sy’n dirlenwi: 10 g
 • Halen: 0.79 g
 • Haearn: 3.6 mg
 • Sinc: 4.7 mg
 • Protein: 26 g
 • Ffeibr: 7 g
 • Carbohydradau: 41 g
 • Sy’n siwgro: 11 g

Dull

 1. Berwch y tatws ac, wrth iddynt ferwi, paratowch y gymysgedd cig.
 2. Mewn padell boeth, ffriwch y briwgig, y nionyn a’r garlleg nes maent wedi brownio. Ychwanegwch y sbeisys a chymysgwch yn dda cyn ychwanegu’r moron a’r blawd – coginiwch am ychydig funudau yna ychwanegwch y stoc a’r piwrî. Ychwanegwch y cnau pinwydd.
 3. Coginiwch am 20 munud yna trosglwyddwch i ddysgl bastai.
 4. Pan fydd y tatws yn feddal, draeniwch ac ychwanegwch yr halen a’r pupur, y menyn a’r llaeth. Stwnsiwch nes maent yn hufennog.
 5. Codwch y tatws â llwy ar y gymysgedd cig neu gallwch ei beipio. Coginiwch yn y popty am 15 munud arall nes mae’r tatws wedi brownio.
Share This