facebook-pixel

Calzone Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 300g o friwgig Cig Eidion Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 1 pecyn o gymysgedd toes pizza, wedi ei wneud yn ôl y cynhwysion neu does pizza o’r siop neu gwnewch eich toes pizza eich hun. Bydd angen digon o does pizza arnoch i wneud 2 gylch 20cm
 • Pupur a halen
 • 1 winwnsyn, wedi ei sleisio neu ei dorri
 • 1 pupur coch bychan, wedi ei dorri’n stribedi
 • 1 pupur melyn bychan, wedi ei dorri’n stribedi
 • 25g madarch
 • Llond llaw o sbigoglys
 • Llond llaw o domatos bychain, wedi eu haneru
 • 1 ewin garlleg, wedi ei falu
 • 2 lwy fwrdd purée tomato
 • 1 llwy fwrdd saws coch
 • 1 llwy de oregano sych
 • 50g caws mozzarella wedi ei ratio
 • 50g caws Cheddar, wedi ei ratio
 • Ambell sleisen o salami (dewisol)

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 220°C / 200°C ffan / Nwy 6.
 2. Ffriwch y mins cig eidion yn sych tan ei fod yn frown, gan ei adael yn dalpiau.
 3. Ychwanegwch y winwnsyn, y pupurau a’r madarch a’u ffrio’n ysgafn i’w meddalu.
 4. Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill heblaw am y caws. Cymysgwch y cyfan a gadewch y gymysgedd i oeri.
 5. Ar fwrdd â blawd, rholiwch y toes pizza allan yn 2 gylch tua 20cm yr un.
 6. Rhowch y cylchoedd toes pizza ar bapur pobi.
 7. Cymysgwch y caws i mewn i’r gymysgedd cig eidion. Hanerwch y gymysgedd cig eidion a’i rhoi ar hanner pob cylch toes pizza gyda llwy, gan adael 3cm o gwmpas yr ymyl.
 8. Gwlychwch yr ymylon gyda dŵr a phlygu’r toes pizza dros hanner y cylch i ffurfio’r calzone.
 9. Pwyswch i selio’r ymylon. Gan ddefnyddio eich bysedd, crimpiwch neu plygwch y toes i ffurfio patrwm o gwmpas ymyl y calzone.
 10. Codwch y calzone ar hambwrdd pobi yn ofalus a’i roi yn y ffwrn am ryw 20 munud tan fod y toes yn euraidd ac yn grimp.
Share This