facebook-pixel

Sglodion brisged Cig Eidion Cymru llawn dop

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 100g sbarion brisged Cig Eidion Cymru PGI wedi ei rwygo
 • 1 bag o sglodion â chroen, wedi rhewi
 • ½ llwy de pupur cayenne neu sesnin sglodion
 • 4 shibwnsyn, wedi eu torri’n fân
 • 150g caws wedi ei ratio (Cheddar neu mozzarella neu gymysgedd o’r ddau)
 • Saws barbeciw neu saws tebyg
 • Cennin syfi, wedi eu torri’n fân

Dull

 1. Taenwch y sglodion allan ar hambwrdd pobi mawr, ysgeintiwch y sbeis neu’r sesnin drostyn nhw a’u coginio yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn tan eu bod yn grimp ac yn euraidd.
 2. Tynnwch y sglodion allan o’r ffwrn a rhoi’r brisged, y caws wedi ei ratio a hanner y shibwns drostyn nhw. Rhowch nhw’n ôl yn y ffwrn am ryw 5 munud tan fod y caws wedi toddi a’r cig eidion yn boeth.
 3. Rhowch weddill y shibwns ar ben y cyfan, cyn diferu’r saws ac ysgeintio’r cennin syfi drosto.
 4. Gweinwch gyda salad gwyrdd ffres.

Awgrym: Dyma ffordd wych o ddefnyddio sbarion brisged wedi ei goginio.

Share This