facebook-pixel

Syrlwyn rhost Cig Eidion Cymru gyda sglein gwin coch a winwns crensiog

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 1 awr 15 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1.5kg darn syrlwyn Cig Eidion Cymru PGI
 • 1 llwy fwrdd olew
 • Llond llaw o sbrigiau o deim a rhosmari, wedi’u torri
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • Pupur a halen
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n dalpiau
 • 2 foronen, wedi’u haneru ar eu hyd
 • 1 bylb garlleg, wedi’i haneru a’i frwsio gydag olew

Ar gyfer y sglein:

 • 1 gwydraid o win coch
 • Joch o finegr gwin coch
 • 1 llwy fwrdd siwgr brown
 • 1 llwy de past brag/burum
 • 1 llwy fwrdd lawn saws llugaeron
 • Llond llaw o lugaeron ffres neu wedi’u rhewi (dewisol)
 • ½ llwy de grawn pupur du, wedi’u malu
 • Carton bychan o winwns crensiog parod, wedi’u malu

Dull

 1. Tynnwch y cig eidion o’r oergell awr cyn ei goginio a gadewch iddo gyrraedd tymheredd yr ystafell.
 2. Cynheswch y popty i 220˚C / 200˚C ffan / Nwy 7.
 3. Mewn powlen fach, cymysgwch yr olew, y perlysiau wedi’u torri, y garlleg a’r sesnin gyda’i gilydd.
 4. Rhowch y winwnsyn a’r moron ar waelod tun rhostio i greu trybedd. Gosodwch y cig eidion ar ei ben a thaenwch y cymysgedd perlysiau dros y cig eidion. Ychwanegwch y sbrigyn o berlysiau a’r bylb garlleg.
 5. Rhowch y cyfan yn y popty am 20 munud.
 6. Gostyngwch dymheredd y popty i 180˚C / 160˚C ffan / Nwy 4 a chyfrifwch yr amser coginio sy’n weddill (10-15 munud fesul 450g ar gyfer canolig-gwaedlyd, 15-20 munud fesul 450g ar gyfer canolig, a 20-25 munud fesul 450g ar gyfer cig wedi’i goginio’n dda).
 7. Gwnewch y sglein trwy roi’r holl gynhwysion mewn padell fach a dod ag ef i’r berw, ei dewychu a’i fudferwi nes ei fod yn wead syrypaidd.
 8. Pan fydd 15 munud o amser coginio ar ôl, arllwyswch y rhan fwyaf o’r sglein dros y cig eidion a’i ddychwelyd i’r popty.
 9. Gwiriwch i weld a yw’r cig eidion wedi’i goginio at eich dant, tynnwch allan, brwsiwch y cig â’r sglein sy’n weddill a gwasgarwch y winwnsyn crensiog ar ei ben. Gadewch i orffwys cyn ei dorri.

 

Share This