facebook-pixel

Baguette peli Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 baguette ganolig
 • 450g briwgig Cig Eidion Cymru PGI
 • 1 dafell drwchus o fara, wedi’i throi’n friwsion bara
 • 50g caws parmesan wedi’i gratio
 • 1 llwy de oregano sych
 • ½ llwy de powdr winwns
 • ½ llwy de powdr garlleg
 • Pupur a halen
 • 1 wy, wedi’i guro
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 jar saws pasta tomato llyfn
 • Mozzarella neu cheddar wedi’i gratio
 • Parmesan wedi’i gratio
 • Dail basil i addurno

Dull

 1. Gan ddefnyddio cyllell fara, sleisiwch ar hyd top pob baguette ond heb dorri’r holl ffordd drwodd. Agorwch nhw’n ysgafn.
 2. Gwnewch y peli cig: Mewn powlen gymysgu fawr, rhowch y briwgig, briwsion bara, y 50g o gaws parmesan wedi’i gratio, oregano, powdr winwns a’r powdr garlleg, sesnin a chymysgu’n ysgafn gyda fforc. Ychwanegwch ddigon o’r cymysgedd wy i’w glymu at ei gilydd.
 3. Ffurfiwch beli cig maint pêl golff, gadewch i sefyll/oeri am 10 munud.
 4. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio fawr a ffriwch y peli cig yn ysgafn i’w lliwio. Arllwyswch y saws tomato drostynt, dewch â’r cyfan i’r berw a mudferwch yn ysgafn heb orchuddio am tua 15 munud nes bod y peli cig wedi coginio a’r saws wedi tewychu.
 5. I weini, rhowch ychydig o saws i mewn i bob un o’r baguettes, rhowch 3 neu 4 pelen cig ar y top a mwy o’r saws.
 6. Rhowch y caws wedi’i gratio ar y top.
 7. Rhowch o dan gril poeth neu bopty poeth am ychydig funudau nes bod y caws wedi toddi.
 8. Gweinwch wedi’u gwasgaru gyda dail basil.
Share This