Arferion Ffermio

sheep.jpgMae ffermwyr Cymru’n gwybod ers cenedlaethau os byddwch yn gofalu am yr amgylchedd, fe fydd yr amgylchedd yn gofalu amdanoch chi. A dyna’r gyfrinach y tu ôl i ganrifoedd o arferion ffermio cynaliadwy sydd wedi gwneud Cymru’n gynhyrchwr cig oen a chig eidion blaenllaw.

Gyda’r safonau uchaf o hwsmonaeth anifeiliaid a rheoli tir pori, mae ffermydd teuluol wedi helpu i gadw’r dirwedd unigryw hon ers cenedlaethau. Dyna un o’r rhesymau pam mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi ennill y statws prin o Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r ŵyn sydd i gyd yn cael eu geni yng Nghymru yn cael eu tagio a’u cofnodi o’r dydd y cânt eu geni fel bod modd eu hadnabod. Wrth wneud hyn, mae modd gwybod i ba fferm y maen nhw’n perthyn ac mae modd eu dilyn drwy bob cam o’r broses gynhyrchu. Dim ond lladd-dai cymeradwy sy’n cael eu harchwilio’n rheolaidd sy’n gallu paratoi’r cig. Mae ansawdd wrth wraidd popeth a wnânt.

Mae’r un peth yn wir am gynaliadwyedd. Mae ffermwyr Cymru yn cyfranogi i gynlluniau amaeth-amgylcheddol sy’n diogelu a gwella’r amgylchedd syfrdanol. Maen nhw’n cefnogi marchnadoedd da byw lleol, yn cynnal yr economi gwledig lleol ac yn cefnogi swyddi lleol.

Ac maen nhw wedi defnyddio dulliau bridio detholus naturiol i gael llai o fraster yn y cig yn unol â gofynion y defnyddwyr. Ond ar wahân i hynny, dydy arferion ffermio ddim wedi newid llawer dros y canrifoedd, gan weithio yn unol â rhythm y tymhorau.

Dyna’r dreftadaeth wych sy’n greiddiol i ansawdd uchel Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.