facebook-pixel

Tortillas blawd pob gyda briwgig Cig Eidion Cymru sbeislyd

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g o friwgig Cig Eidion Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân
 • 300ml o passata
 • 400g o domatos tun wedi’u torri
 • 2 lwy de o bowdwr tsili
 • 1 courgette, wedi’i dorri’n giwbiau bach
 • 50g o fadarch, wedi’u sleisio
 • Pupur a halen
 • 8 tortilla blawd
 • 100g o gaws cheddar aeddfed, wedi’i gratio

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1755 KJ
 • Calorïau: 420 kcals
 • Braster: 17 g
 • Sy’n dirlenwi: 5 g
 • Halen: 1.5 g
 • Haearn: 2.3 mg

Dull

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i 180ºC / 160ºC ffan / Nwy 4.
 2. Twymwch ychydig o olew mewn padell fawr, ychwanegwch y briwgig, y winwns a’r garlleg, a’u ffrïo nes eu bod yn frown.
 3. Ychwanegwch y passatta, y tomatos, y powdwr tsili, y courgette, y madarch a’r halen a phupur.
 4. Mwynhewch yr arogl hyfryd a’i adael i fudferwi ar wres isel am ryw 10 munud.
 5. Cymrwch bob tortilla, rhowch lwyaid go dda o’r gymysgedd ar un ochr a’i wasgaru, cyn rholio’r cyfan.
 6. Rhowch y tortillas wedi’u llenwi yn daclus yn y ddysgl, eu gorchuddio â chaws a phobi am 15 munud nes bod y caws wedi toddi’n euraidd.
 7. Gweinwch gyda salad tymhorol, colslo a hufen sur.
Share This