facebook-pixel

Cig Eidion Cymru wedi brwysio gyda llugaeron a chnau castan

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 3 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1kg stecen Cig Eidion Cymru PGI, wedi brwysio a’i sleisio’n denau
 • 3 llwy fwrdd o olew
 • 2 winwnsyn, wedi eu sleisio’n denau
 • 4 ewin garlleg, wedi eu malu
 • 300g moron, wedi eu torri’n fân
 • Pupur a halen
 • 300ml gwin coch
 • 300ml stoc cig eidion neu ddŵr
 • 1 ddeilen bae
 • 1 llwy fwrdd o ddail teim ffres
 • 300g llugaeron ffres neu wedi rhewi
 • 180g cnau castan wedi eu coginio

Dull

 1. Twymwch y ffwrn i 150°C / 130°C ffan / Nwy 2.
 2. Twymwch 1 llwy fwrdd o olew mewn dysgl caserol a choginiwch y winwns am ryw 5 munud, ychwanegwch y garlleg a’r moron, eu cymysgu, a choginio am 5 munud arall.
 3. Ychwanegwch yr olew sy’n weddill i badell ffrio, rhowch bupur a halen ar y cig eidion a’i frownio ar y ddwy ochr cyn ei ychwanegu i’r caserol.
 4. Crafwch waelod y badell ffrio gyda’r gwin coch, gan gasglu’r holl doddion o’i gwaelod. Tywalltwch dros y cig eidion gyda’r stoc, y ddeilen bae a’r dail teim. Gorchuddiwch a choginiwch yn y ffwrn am 2 awr. Cymysgwch y llugaeron a’r cnau castan i mewn a’i ddychwelyd i’r ffwrn am awr arall nes bod y cig eidion yn frau.
 5. Tynnwch allan o’r ffwrn a’i weini gyda thatws stwnsh, seleriac a llysiau gwyrdd wedi eu stemio.
Share This