facebook-pixel

Stiw brest Cig Oen Cymru gan Francesco Mazzei

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 1 awr 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1kg brest Cig Oen Cymru PGI
 • 100g moron, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 100g seleri, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 100g winwns, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 2 sbrigyn o rosmari
 • 2 ddeilen llawryf
 • 3 ewin garlleg
 • 50g past tomato
 • 30g mêl
 • 40g ‘nduja
 • 100ml gwin gwyn
 • 20ml finegr gwin gwyn
 • 1l stoc llysiau neu gig oen
 • Pupur a halen
 • 30ml olew olewydd ifanc iawn

Dull

 1. Mewn sosban ddigon llydan, chwyswch y llysiau wedi’u torri’n giwbiau mân dros wres canolig gydag ychydig o olew olewydd a’r dail llawryf.
 2. Yn y cyfamser, torrwch y frest cig oen yn giwbiau mân a’i sesno â halen a phupur.
 3. Seriwch y cig oen mewn padell ffrio ar wres canolig/uchel gydag ychydig o olew olewydd a’r rhosmari.
 4. Torrwch hanner yr ewinedd garlleg yn fân a’u cymysgu i mewn i’r llysiau. Malwch weddill yr ewinedd garlleg ychydig a’u hychwanegu at y cig oen.
 5. Unwaith y bydd y cig oen wedi serio’n dda, tynnwch ef allan o’r badell a’i ychwanegu at y llysiau a’i ffrio am ychydig funudau.
 6. Arllwyswch y gwin gwyn i mewn a gadewch iddo dewychu’n llwyr.
 7. Ychwanegwch y ‘nduja, y past tomato, y finegr, y mêl, a hanner y stoc. Gadewch iddo fudferwi rhwng awr ac awr a hanner, gyda chaead, gan ychwanegu mwy o stoc wrth goginio os yw’n mynd yn rhy sych.
 8. Gwiriwch a yw’r cig yn frau a gwnewch yn siŵr nad yw’r saws yn rhy rhedegog nac yn rhy drwchus. Addaswch gyda halen a phupur os oes angen.
 9. Gweinwch gyda stwnsh pwmpen a cavolo nero neu datws stwnsh menynaidd.
Share This