facebook-pixel

Ossobuco Cig Oen Cymru wedi’i frwysio gyda thatws stwnsh menynaidd gan Francesco Mazzei

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 1 awr
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 siancen Cig Oen Cymru PGI, wedi’u sleisio mewn arddull ossobuco
 • 100g moron, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 100g seleri, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 100g winwns, wedi’u torri’n giwbiau mân
 • 2 sbrigyn o rosmari
 • 3 sbrigyn o deim
 • 1 ddeilen llawryf
 • 50g past tomato
 • 1L gwin coch
 • 500ml stoc cyw iâr
 • Pupur a halen

Ar gyfer y tatws stwnsh

 • 400g tatws
 • 200ml llaeth, wedi’i dwymo’n ysgafn
 • 70g menyn
 • Halen
 • Nytmeg

I orffen

 • 30g persli, wedi’i dorri

Dull

 1. Sesnwch y cig oen gyda halen a phupur a’i serio mewn padell gydag olew olewydd ar wres canolig / uchel.
 2. Mewn sosban fawr, chwyswch y llysiau mân gydag ychydig o olew olewydd, ychwanegwch y cig oen a’i ffrio am gwpl o funudau. Arllwyswch y gwin coch i mewn a gadewch iddo dewychu nes ei fod hanner y trwch.
 3. Ychwanegwch y past tomato, y stoc cyw iâr a’r perlysiau a gadewch iddo fudferwi am ryw awr, wedi’i orchuddio â chaead.
 4. Ar ôl tua 30-40 munud, dechreuwch ferwi’r tatws a’u coginio nes eu bod yn feddal. Stwnsiwch nhw, gan ychwanegu llaeth poeth a menyn yn raddol a’u cymysgu’n egnïol nes bod y stwnsh yn hufennog ac yn ysgafn. Sesnwch gyda halen a nytmeg wedi’i falu’n ffres.
 5. Edrychwch ar y cig oen a gwnewch yn siŵr nad yw’r saws yn rhy rhedegog nac yn rhy drwchus.
 6. Rhowch y tatws stwnsh ar ochr dysgl weini, ychwanegwch yr ossobuco a’i saws ei hun a’i orffen gyda phersli wedi’i dorri’n ffres.
Share This