facebook-pixel

Potes Cig Oen Cymru a llysiau

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 50 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 400g ffiled gwddf Cig Oen Cymru PGI, wedi’i dorri’n giwbiau bychain
 • Halen a phupur
 • 1 llwy fwrdd persli ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy fwrdd mintys ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy fwrdd olew olewydd
 • 600ml stoc llysiau
 • 12 taten newydd, wedi’u sgwrio a’u haneru
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u malu
 • 3 moronen, wedi’u plicio a’u torri’n siapiau julienne
 • 75g ffa gwyrdd, wedi eu torri’n draeanau
 • 100g ffa llydan neu ffa soia wedi’u rhewi
 • 2 lwy fwrdd mintys ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 2 lwy fwrdd pesto

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 887 KJ
 • Calorïau: 212 kcals
 • Braster: 10.8 g
 • Sy’n dirlenwi: 2.8 g
 • Halen: 1.28 g
 • Haearn: 1.53 mg

Dull

 1. Twymwch yr olew olewydd mewn padell fawr. Ychwanegwch y ciwbiau cig oen a’u brownio. Ychwanegwch y stoc llysiau a’r tatws newydd, y garlleg a’r moron.
 2. Mudferwch y rhain am 30-40 munud, yna ychwanegwch y ffa gwyrdd, y ffa llydan a’r mintys ffres. Gwthiwch y mintys o dan yr wyneb a choginio’r cyfan am ryw 10 munud, nes bo’r ffa gwyrdd yn frau.
 3. Gweinwch mewn dysglau a thaenwch lond llwy fechan o besto gwyrdd dros y top. Yna gwasgarwch ddail mintys ffres drostyn nhw a’u gweini gyda darnau mawr o fara brown garw.
Share This