facebook-pixel

Tagine Marrakech Cig Oen Cymru gyda bricyll

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 2 awr
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1.2kg ffiled gwddf neu ysgwydd Cig Oen Cymru PGI, heb yr asgwrn ac wedi’i dorri’n dalpiau bras 2cm
 • 1 llwy fwrdd blawd
 • 1 llwy fwrdd olew llysiau neu gorn
 • 1 llwy fwrdd olew’r olewydd
 • 3 nionod coch canolig, wedi’u pilio a’u tafellu
 • 6 ewin garlleg, wedi eu pilio a’u malu
 • 30g gwraidd sinsir, wedi ei bilio a’i gratio’n fân
 • 1 llwy de paprica
 • ½ llwy de mace mâl
 • 2 lwy de cwmin mâl
 • 1 llwy de sinamon mâl
 • ½ llwy de cardamom mâl
 • Pinsiaid da o saffrwn
 • 2 lwy de purée tomato
 • 1½ litr isgell cyw iar neu gig oen, neu 2 giwb isgell wedi eu toddi mewn cymaint â hynny o ddŵr
 • 12 o fricyll sych, heb y cerrig, wedi eu mwydo dros nos mewn dŵr cynnes
 • 2 lemwn, wedi’u piclo

Dull

 1. Rhowch halen a phupur ac ychydig o flawd dros y darnau cig oen yna ffriwch nhw mewn padell yn yr olew am ychydig o funudau nes eu bod wedi brownio. Rhowch nhw naill ochr.
 2. Yn y cyfamser coginiwch y nionod yn ysgafn yn yr olew olewydd gyda’r sbeisys i gyd am tua 10 munud, gan droi nes eu bod yn feddal ac yn dechrau troi eu lliw. Ychwanegwch ychydig o ddŵr os oes angen.
 3. Ychwanegwch y purée tomato a’r isgell a dewch â hwn i’r berw. Ychwanegwch y darnau cig oen a mudferwch yn ysgafn am 1 awr a hanner – 2 awr neu nes ei fod yn frau.
 4. Gweinwch mewn tagine os oes un gennych gyda cous cous wedi eu stemio.
Share This