facebook-pixel

Hotpot Cig Oen Cymru a chaws pob

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 25 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 400g o weddillion Cig Oen Cymru PGI oer, ysgwydd wedi’i dynnu neu rhost
 • 2 genhinen ganolig, wedi’u sleisio
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i sleisio
 • 400ml o stoc (llysiau neu gig oen)
 • 1 llwy fwrdd o olew
 • 6-8 taten ganolig, wedi’u coginio a’u sleisio’n denau
 • 150g caws cheddar Cymreig
 • 4 llwy fwrdd o gwrw Cymreig
 • 1 llwy de (yn bentwr) o fwstard hadau cyfan

Dull

 1. Gwresogwch yr olew mewn padell ffrio. Ffriwch y cennin a’r winwns yn ysgafn hyd nes iddynt liwio.
 2. Ychwanegwch y cig oen a’r stoc. Poethwch hyd nes bo’r cig yn chwilboeth. Trosglwyddwch y cymysgedd i ddysgl bopty.
 3. Gorlapiwch y tatws wedi’u sleisio o gwmpas ymyl y ddysgl.

I wneud y caws pob:

 1. Cyfunwch y caws, y mwstard a’r cwrw i ffurfio past trwchus.
 2. Taenwch y past dros y tatws. Gosodwch o dan y gril am 10 munud, hyd nes iddo droi’n euraidd.
Share This