facebook-pixel

Cig Oen Cymru â sglein balsamaidd gyda thatws rhosmari

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 1 awr
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 darn unigol o ffolennau bach Cig Oen Cymru PGI, braster wedi’i ricio
 • 1 llwy fwrdd o olew, ar gyfer ffrio
 • 450g o datws bach, wedi’u haneru
 • 1 llwy fwrdd o olew, ar gyfer gorchuddio’r tatws
 • 1 llwy fwrdd o rosmari ffres, wedi’i dorri
 • Halen môr a phupur du
 • Sbrigau o rosmari
 • 1 llwy fwrdd o jeli cyrens cochion i weini, neu ychwanegwch at y grefi

Ar gyfer y marinâd:

 • 125ml o finegr balsamaidd
 • 2 lwy fwrdd o fêl clir
 • 1½ llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn
 • 2 ewin garlleg, wedi’u gwasgu
 • Halen a phupur

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1951 KJ
 • Calorïau: 465 kcals
 • Braster: 20 g
 • Sy’n dirlenwi: 7.2 g
 • Halen: 0.44 g
 • Haearn: 3.2 mg
 • Sinc: 7 mg
 • Protein: 42.9 g
 • Ffeibr: 2.3 g
 • Carbohydradau: 29.2 g
 • Sy’n siwgro: 11.69 g

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Paratowch y marinâd drwy gyfuno’r finegr, y mêl, y mwstard, y garlleg a’r halen a’r pupur. Ychwanegwch y darnau cig oen a rhwbiwch y marinâd i mewn i’r cig a’r braster wedi’i ricio. Gadewch iddo sefyll am o leiaf 30 munud.
 3. Cyfunwch yr olew, y rhosmari wedi’i dorri, yr halen a’r pupur yna ychwanegwch y tatws a chymysgwch yn dda.
 4. Cynheswch badell (y gellir ei rhoi yn y popty), ychwanegwch yr olew a ffriwch y ffolennau cig oen ar ochr y braster am ychydig funudau nes mae’n frown yna trowch i frownio pob ochr. Ychwanegwch y tatws i’r badell, ffrïwch nes maent wedi brownio’n ysgafn. Ychwanegwch y sbrigau rhosmari ac yna trosglwyddwch i’r popty i orffen coginio am oddeutu 20-25 munud nes mae’r tatws wedi coginio.
 5. Gadewch i’r cig sefyll am 5 munud cyn ei gerfio. Wrth iddo sefyll, paratowch y grefi ac ychwanegwch y jeli cyrens cochion iddo.
 6. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd e.e. brocoli
Share This