Brisged Cig Eidion Cymru wedi’i goginio’n araf

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 3 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1.35kg lean PGI Welsh Beef brisket rolled joint
 • 1 tbsp oil
 • 10 mini carrots, scrubbed
 • 6 mini parsnips, peeled
 • 2 red onions, peeled and quartered
 • 2 bay leaves
 • 3 sprigs of fresh thyme
 • 600ml blonde/pale beer
 • 2 tsp dark brown sugar

For the dumplings:

 • 100g self-raising flour
 • 50g suet
 • 2 tbsp wholegrain mustard
 • Cold water

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2425 KJ
 • Calorïau: 578 kcals
 • Braster: 26 g
 • Sy’n dirlenwi: 10.3 g
 • Halen: 0.9 g
 • Haearn: 5.4 mg

Dull

Edrych am rhywbeth i wneud gyda beth sydd dros ben o’r rysáit yma? Rhowch gynnig ar ein Burrito Cig Eidion Cymru a phwdin Efrog

 

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Cynheswch yr olew mewn pot mawr a all wrthsefyll gwres y ffwrn. Ychwanegwch y cig a’i frownio ar bob ochr. Ychwanegwch y llysiau a halen a phupur ac yna’r cwrw a’r siwgr. Codwch y cymysgedd i’r berw, ei orchuddio â chaead a’i roi yn y ffwrn am tua 2 awr.
 3. Gwnewch y twmplins: rhowch y blawd a’r siwed mewn powlen. Ychwanegwch y mwstard a digon o ddŵr oer i gyfuno’r cyfan a chreu toes sydd fymryn yn ludiog. Gwnewch tua 6-8 o beli bach. Ar ôl 1 awr 30 munud −  2 awr, tynnwch y cig o’r ffwrn a rhowch y twmplins o gwmpas y cig gan adael lle rhwng pob un − er mwyn cael twmplins crensiog â chanol meddal, peidiwch â rhoi’r caead yn ôl arno. Coginiwch am tua 20 munud nes bod y twmplins yn euraidd.
 4. Tynnwch y cig o’r hylif a’i orchuddio â ffoil a gadewch iddo orffwys am tua 10 munud cyn ei dorri. Tynnwch y twmplins. Tynnwch unrhyw fraster o’r hylif coginio.
 5. Rhowch weddill yr hylif coginio mewn sosban fach i’w ferwi a’i dewychu. Ychwanegwch hwn dros y cig wedi’i dorri.
 6. Gweinwch gyda’r twmplins a llysiau gwyrdd tymhorol.
Share This