facebook-pixel

Caserol Nadoligaidd Cig Oen Cymru sbeislyd

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 2 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 650g ysgwydd heb asgwrn neu ffiledau gwddf heb asgwrn Cig Oen Cymru PGI, wedi eu torri’n giwbiau
 • 2 winwnsyn coch, wedi eu plicio a’u sleisio
 • 3 ewin garlleg, wedi eu plicio a’u malu
 • 3cm sinsir ffres, wedi ei ratio
 • 1 tsili coch, heb yr hadau ac wedi ei dorri’n fân
 • 1 llwy de sinamon mâl
 • Pupur a halen
 • 300ml stoc cig oen
 • 300ml gwin poeth (neu stoc ychwanegol)
 • Bouquet garni wedi ei wneud gyda 2 ffon sinamon, sbrigyn o rosmari a chlwstwr o deim
 • 2 goeden anis
 • 100g datys medjool, wedi eu haneru
 • 75g llugaeron sych
 • 100g tomatos hirgrwn, wedi eu torri’n dalpiau
 • 1 llwy fwrdd siwgr brown

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Rhowch y cig oen, y winwns, y garlleg, y tsili, y sinamon a’r sesnin mewn popty araf neu ddysgl bopty. Cymysgwch y cyfan, cyn ychwanegu’r gwin poeth a’r stoc.
 3. Gwnewch y bouquet garni trwy glymu’r ffyn sinamon a’r perlysiau ynghyd gyda llinyn.
 4. Rhowch y bouquet garni yn y ddysgl bopty gyda’r coed anis. Cymysgwch yn dda. Gorchuddiwch gyda chaead a’i roi yn y ffwrn am 1 awr 30 munud – 2 awr tan fod y cig yn eithaf brau (mewn popty araf: 2 awr ar y gosodiad uchel neu 4 awr ar y gosodiad isel).
 5. Tynnwch y caead ac ychwanegwch y datys, y llugaeron, y tomatos a’r siwgr. Cymysgwch y cyfan yn dda.
 6. Gorchuddiwch gyda’r caead a’i roi’n ôl yn y ffwrn am 45 munud arall (1 awr yn y popty araf).
 7. Gweinwch y cyfan gyda thatws stwnsh hufennog.

Awgrym: Mae hwn yn addas i’w goginio yn y ffwrn neu’r popty araf.

Share This