facebook-pixel

Tagine Cig Oen Cymru araf

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 2 awr
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 600g ffiledau ysgwydd neu wddf Cig Oen Cymru PGI heb esgyrn, wedi eu tocio a’u torri’n giwbiau mawr
 • 2 winwnsyn, wedi eu plicio a’u torri’n dalpiau
 • 1 llwy fwrdd cwmin mâl
 • 1 llwy fwrdd sinamon mâl
 • 1 llwy de sinsir mâl
 • 1 llwy de coriander mâl
 • ½ llwy de pupur du
 • Tun 400g o ffacbys, wedi eu draenio a’u rinsio
 • 400ml stoc cig oen neu lysiau
 • 150ml sudd mango neu oren (neu debyg)
 • 50g bricyll sych, wedi eu torri
 • 50g datys heb gerrig, wedi eu torri
 • 1 lemon, sudd a chroen
 • 1 oren, sudd a chroen
 • 1 llwy fwrdd mêl
 • 250g couscous
 • Llond llaw o fintys, wedi ei dorri
 • Hadau pomgranad, i addurno
 • 1 llwy fwrdd tafelli almonau i addurno

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 170°C / 150°C ffan / Nwy 3.
 2. Rhowch y ciwbiau cig oen, y winwnsyn, y sbeisys, y ffacbys, y bricyll, y datys, y stoc, y mêl, y suddion a hanner y croen i mewn i ddysgl caserol. Gorchuddiwch y cyfan a’i goginio am ryw awr a hanner, tan fod y cig yn frau.
 3. Tynnwch y caead ac ychwanegu’r couscous. Rhowch yn ôl yn y ffwrn am ryw 25 munud tan bod yr hylif wedi cael ei amsugno. Efallai y bydd angen ychwanegu ychydig mwy o stoc os yw braidd yn sych.
 4. Cyn ei weini, cymysgwch y mintys i mewn ac addurnwch y cyfan gyda’r hadau pomgranad.

Awgrym: Gellir coginio’r tagine Cig Oen Cymru araf mewn padell â chaead dros wres isel ar hob, mewn popty araf neu mewn ffwrn.

Share This