facebook-pixel

Byrger iach Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

Y byrger:

 • 500g o Gig Eidion Cymru PGI heb ormod o fraster
 • 1 llwy bwdin o fwstard grawn cyflawn
 • Halen a phupur i roi blas
 • Olew i ffrio
 • 1 afocado wedi’i falu, gyda halen a phupur
 • 1 llond llaw o sbigoglys
 • 4 llwy fwrdd o gatwad winwns wedi’u carameleiddio

Ar gyfer y rôl tatws melys:

 • 400g o datws melys, wedi’u gratio’n fân
 • 2 ŵy canolig eu maint
 • 50g o flawd gwenith cyflawn
 • 2 llwy de o deim sych
 • Halen a phupur i roi blas
 • Olew i ffrio

Creision bresych deiliog:

 • Bresych deiliog (cêl), wedi’i olchi a’i dorri’n ddarnau, a thynnu’r coesynnau
 • 1 llwy fwrdd o halen garlleg
 • 1 llwy de o baprica
 • 1 llwy de o siwgr brown
 • 1 llwy fwrdd o olew

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1874 KJ
 • Calorïau: 445 kcals
 • Braster: 16 g
 • Sy’n dirlenwi: 4.6 g
 • Haearn: 4.0 mg
 • Sinc: 6.5 mg

Dull

 1. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y tatws melys (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu fawr, a rhannu’r cyfan yn 8 pati. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a ffrio’r patis am 3 munud ar bob ochr neu tan y byddan nhw’n frown.
 2. Cymysgwch gynhwysion y byrgers (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu, gan rannu’r cymysgedd yn 4 i greu siapiau byrgers mawr. Rhowch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a choginio’r byrgers cig eidion am 4-5 munud ar bob ochr, tan y byddan nhw wedi coginio drwyddo.
 3. Gosodwch y sbigoglys, yr afocado, y byrger cig eidion a’r winwns wedi’u carameleiddio ar bati tatws melys, a rhoi’r ail bati tatws melys ar y top.
 4. Yn y cyfamser, cymysgwch y bresych deiliog a’r holl gynhwysion eraill mewn powlen, cyn eu gwasgaru mewn tun pobi a’u rhoi mewn ffwrn sy’n boeth yn barod ar wres o 200°C/ 180°C ffan / Nwy 5 am tua 3 munud tan y byddan nhw’n grimp. Gweinwch nhw gyda’r byrger cig eidion.
Share This