facebook-pixel

Koftas Cig Eidion Cymru gyda llysiau cudd

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g o friwgig Cig Eidion Cymru PGI heb fraster
 • 1 winwnsyn bach, wedi’i dorri’n fân
 • 1 foronen, wedi’i gratio
 • 1 pupryn coch bach, wedi’i dorri’n fân
 • ½ pen brocoli (6 blodigyn), wedi’u gratio
 • 1 wy bach, wedi’i guro
 • 1 llwy fwrdd o sos coch
 • ½ llwy de o berlysiau cymysg sych
 • ½ llwy de o bupur du mâl
 • Dyrnaid o friwsion bara ffres (os bydd angen)
 • Tafellau o gaws cheddar (dewisol)
 • Salad a rholiau bara (dewisol)

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 997 KJ
 • Calorïau: 237 kcals
 • Braster: 6.6 g
 • Sy’n dirlenwi: 2.8 g
 • Halen: 0.56 g
 • Haearn: 3.3 mg
 • Sinc: 5.6 mg
 • Protein: 29 g
 • Ffeibr: 4.8 g
 • Carbohydradau: 15 g
 • Sy’n siwgro: 9.0 g

Dull

Yn llawn blas ond hefyd llysiau cudd ar gyfer y rheiny sy’n ffyslyd am eu bwyd!

 

 1. Cymysgwch y briwgig a’r llysiau mewn powlen ac ychwanegu’r perlysiau a’r pupur a halen.
 2. Ychwanegwch y sos coch a hanner yr wy gan gymysgu’n dda. Ychwanegwch ragor o’r wy os bydd angen – bydd angen cymysgedd meddal ond cadarn er mwyn sicrhau bod y koftas yn dal eu siâp (os bydd yn rhy ludiog, ychwanegwch rywfaint o’r briwsion bara).
 3. Cymerwch lond llaw o’r gymysgedd a’r siâp o gwmpas y ffyn llysiau, oerwch am 15 munud neu hirach.
 4. Gellir coginio’r rhain ar blât solet y barbeciw, y popty neu’r gridyll, a hynny am 12-15 munud, yn dibynnu ar eu trwch.
 5. Gweinwch gyda sawsiau trochi – sos coch tomato a dip iogwrt tangylaidd a wnaed gydag iogwrt naturiol, mintys wedi’i dorri’n fân a dash o saws tsili melys.
Share This