facebook-pixel

Biryani Cig Oen Cymru

 • Amser paratoi 25 mun
 • Amser coginio 25 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 450g ffiled gwddf, coes neu ysgwydd Cig Oen Cymru PGI heb lawer o fraster
 • 1 llwy fwrdd cymysgedd sbeis tikka neu bowdr cyri canolig
 • 2 baced o reis wedi’i goginio’n barod, tua 250g ym mhob paced
 • 25g cnau almon wedi’u tostio
 • Coriander ffres, wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd olew
 • 1 ewin garlleg, wedi’i falu
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy fwrdd powdr cyri canolig
 • 450g detholiad o lysiau parod, e.e. ffa gwyrdd, tomatos, blodfresych, pupurau, india corn, pannas, moron, brocoli
 • 400g tun o domatos wedi’u torri
 • 2 lwy fwrdd siytni mango

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2082 KJ
 • Calorïau: 495 kcals
 • Braster: 18.0 g
 • Sy’n dirlenwi: 5.0 g
 • Halen: 0.8 g
 • Haearn: 6.44 mg

Dull

 1. Rhowch y sbeis tikka mewn dysgl. Rhowch y ciwbiau cig oen ynddo a’i gymysgu’n drwyadl. Gorchuddiwch y cig a’i adael i fwydo nes eich bod yn barod.
 2. Mewn padell fawr twymwch yr olew, ychwanegwch y garlleg a’r winwns, a’u coginio nes eu bod yn feddal. Ychwanegwch y powdr cyri a gorchuddio’r cynhwysion i gyd. Coginiwch y sbeis am 1-2 munud.
 3. Ychwanegwch y llysiau, y tomatos tun a’r siytni mango. Berwch y cyfan cyn ei fudferwi gyda chaead am ryw 15 munud nes bo’r blasau i gyd wedi cyfuno a’r llysiau’n frau. Ychwanegwch joch o ddŵr os bydd y saws yn mynd yn rhy drwchus.
 4. Twymwch y gril a choginio’r ciwbiau cig oen ar badell gril wedi’i leinio â ffoil am 10-12 munud nes eu bod yn dechrau brownio ac wedi’u coginio trwyddynt. Rhowch y reis wedi’i goginio’n barod ar ben y cyri llysiau, ond peidiwch â’i droi.
 5. Rhowch y ciwbiau cig oen tikka ar ben y reis, rhowch y caead yn ôl a rhoi 5 munud i bopeth gynhesu.
 6. Taenwch gnau almon wedi’u tostio a choriander ffres wedi’i dorri’n fân dros y bwyd a’i weini mewn llwyeidiau mawr gan sicrhau bod pawb yn cael y cyri llysiau, y reis a’r ciwbiau tikka.
Share This