facebook-pixel

Golwythion tandoori Cig Oen Cymru

 • Amser paratoi 2 awr
 • Amser coginio 12 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 8 golwyth Cig Oen Cymru PGI, lwyn, ffolen neu gytledi

Ar gyfer y marinâd:

 • 150g o iogwrt naturiol
 • 4 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 2.5cm o sinsir ffres, wedi’i gratio
 • 1 llwy fwrdd o baprica
 • 1 llwy fwrdd o gwmin mâl
 • 2 lwy de o garam masala
 • 1 llwy de o bowdr tsili mwyn
 • 1 lemwn, y croen a’r sudd (cadwch y croen ar gyfer y salad)

Ar gyfer y salad tomato:

 • 2 domato mawr, wedi’u deisio’n fân
 • ½ ciwcymbr, wedi’i ddeisio’n fân
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i ddeisio’n fân
 • Llond dwrn o fintys, wedi’i dorri’n fân
 • Croen lemwn

Ar gyfer y dip iogwrt:

 • Carton bach o iogwrt naturiol
 • Llond dwrn o fintys, wedi’i dorri’n fân
 • 1 leim, croen a sudd ½ leim
 • 1 llwy fwrdd o saws tsili melys

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 1607 KJ
 • Calorïau: 386 kcals
 • Braster: 29 g
 • Sy’n dirlenwi: 14 g
 • Halen: 0.42 g
 • Haearn: 3.3 mg
 • Sinc: 2.9 mg
 • Protein: 25 g
 • Ffeibr: 1 g
 • Carbohydradau: 6.0 g
 • Sy’n siwgro: 4.9 g

Dull

Pryd perffaith i’w rannu yn yr haf – gallwch gynyddu’r cynhwysion yn gymesur ar gyfer barbeciw gyda ffrindiau!

 

 1. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y marinâd, gan eu troi’n dda. Ychwanegwch y golwythion a’u gorchuddio’n llwyr. Rhowch gaead arnynt a’u gadael yn yr oergell am 2-4 awr.
 2. Tynnwch y golwythion o’r oergell 30 munud cyn eu coginio.
 3. Paratowch y salad trwy gymysgu’r holl gynhwysion ynghyd a’u rhoi mewn powlen weini.
 4. I wneud y dip, cymysgwch yr holl gynhwysion ynghyd a’u rhoi mewn dysgl fechan.
 5. Gellir coginio’r golwythion yn y popty, eu grilio, neu eu ffrio mewn padell – yr opsiwn delfrydol fyddai eu coginio ar radell neu farbeciw.
 6. Er mwyn eu coginio, crafwch rywfaint o’r marinâd oddi ar y golwythion, rhowch ychydig o olew yn eich padell neu ar eich gradell, a choginiwch y golwythion am tua 5-6 munud ar bob ochr, yn dibynnu ar eu trwch a pha mor dyner yr ydych yn hoffi eich cig oen.
 7. Rhowch y golwythion i’r naill ochr am pum munud, cyn eu gweini gyda’r salad, y dip a bara fflat wedi’i gynhesu.
Share This