Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 23rd September 2015

Cig Oen Cymru yng Ngŵyl Rhif 6 2015: adolygiad

#

Penwythnos diwethaf roedd y tîm Cig Oen Cymru yn bwydo'r tyrfaoedd a oedd ar lwgu yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion, Gogledd Cymru, fel rhan o'n partneriaeth â'r ŵyl. Bu cogyddion o Bencadlys Cig Oen Cymru yn dosbarthu samplau blasus i fynychwyr yr ŵyl o'n cegin wib yn ardal Clwt y Llan (Village Green). Ac roedd un o brif gogyddion ieuengaf y DU, Luke Thomas o Ogledd Cymru, wrth law yn paratoi cymysgeddau blasus ar y prynhawn dydd Sadwrn.

Os ydych chi'n teimlo braidd yn genfigennus eich bod wedi methu'r danteithion i fwydgarwyr yn yr ŵyl, yna peidiwch â phoeni! Rydym wedi casglu'r holl ryseitiau blasus at ei gilydd er mwyn i chi greu profiad gwledd Gŵyl Rhif 6 yn eich cartref, a gwnaethom ddal i fyny â Luke Thomas, i gael gwybodaeth fewnol unigryw am y saig coginiodd ar gyfer y wasg a chyfeillion Cig Oen Cymru.

Ysgwydd Flaen Sbeislyd Cig Oen Cymreig wedi Rhostio

#

Meddai Luke: “Dyma ffordd wych o gael llawer o flas yn eich cig oen. Mae angen i chi ddechrau ar y rysáit yma'r diwrnod cynt er mwyn iddo farinadu dros nos. Gofynnwch i'ch cigydd baratoi'r cig oen i chi, a'i weini gyda salad neu gwscws.”

Cynhwysion

3 x Ysgwydd flaen Cig Oen Cymru

Ar gyfer y marinad

6 nionyn, wedi'u pilio a'u torri'n fras

9 ewin garlleg, wedi'u pilio a'u torri'n fras

2 ddyrnaid bach o ddail persli deilen fflat ffres, y dail wedi'u tynnu

3 dyrnaid bach o ddail coriander ffres, y dail wedi'u tynnu

3 llwy de powdr chilli

6 llwy de powdr cwmin

6 llwy de tyrmerig

6 llwy de paprica melys

90g halen y môr

300ml olew olewydd

Sudd a chroen 3 lemon

Pupur du

Dull

  • 1. Pledwch holl gynhwysion y marinad mewn prosesydd bwyd, yna'i dywallt yn gyfartal dros yr ysgwyddau blaen cig oen
  • 2. Marinadwch y cig oen dros nos (cyn belled â bod gennych chi amser)
  • 3. Rhowch y cig oen yn y popty ar 160c am 3 awr - â ffoil drosto, yna
  • #

Ac wrth gwrs roedd ein Elwen Roberts ni wrth law yn coginio amrywiaeth o'r ryseitiau Cig Oen Cymru blasus gallwch ddod o hyd iddyn nhw ar ein cronfa ddata ryseitiau. Ymhlith y rhain roedd: Cawl Cig Oen Cymru; 'Koftas' Sbeislyd Cig Oen; Ysgwydd blaen Cig Oen Cymru mewn Cyri wedi'i goginio'n araf; ; Risoto Cig Oen Cymru â pharmesan; Byrgers Cig Oen Cymru a bricyll; Coes Cig Oen Cymru Hollt gyda saws oren a saws soi, a Choes Cig Oen Cymru wedi Rhostio.

Edrychwch ar y fideo crynhoi i weld beth oedd barn y cwsmeriaid ar y danteithion a oedd ar gael!

- Gwelwch mwy yn: https://eatwelshlambandwelshbeef.com/en/blog/welsh-lamb-festival-no6-2015-review#sthash.WOexcfu5.dpuf

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr