Stêc Llygad yr Asen Cig Eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Friday 15th May 2020

Bydd Angen

225g x 2 Stêc Llygad yr Asen Cig Eidion Cymru

20ml Olew Hadau Rêp

2 - 3 Talp o fenyn

Halen Môn a phupur du (at eich dant)


Cynhwysion ar gyfer y Menyn Rhuddygl Poeth, Garlleg a Phersli

100g Menyn hallt ar dymheredd yr ystafell

2 Ewin garlleg

1 - 2 Llwy fwrdd o saws rhuddygl poeth

Llond llaw o bersli ffres

Pupur du (at eich dant)

Dull

Am y Stêc Berffaith:

Gallwch chi radellu, grilio neu ffrio eich stêc, ond gwnewch yn siŵr fod eich padell neu gril yn boeth cyn dechrau coginio – er mwyn sicrhau eich bod yn selio’r stêc ac yn carameleiddio’r cig.

Gallwch chi ffrio stêcs heb olew – ffrio sych - sy’n wych os ydych chi’n coginio eich stêcs am gyfnod byr.

Os ydych chi’n defnyddio olew, mae olew hadau rêp yn ddewis da, mae menyn yn dda hefyd os ydych chi’n ffrio ond gall losgi os ydych chi’n coginio eich stêcs yn rhy hir, gallwch chi ychwanegu menyn at olew hadau rêp a bydd hynny’n helpu lleihau’r llosgi.

Mae rhai pobl yn hoffi rhoi blas i’w stêcs cyn eu coginio gyda halen môr a phupur ffres.


  • gwaedlyd iawn – 1 munud bob ochr
  • gwaedlyd – 2 munud bob ochr
  • canolig waedlyd – 2 munud 30 eiliad bob ochr
  • canolig – 3 munud bob ochr
  • canolig da – 4 munud bob ochr
  • yn dda – 5 munud bob ochr

Ar ôl coginio eich stêc – gorchuddiwch â ffoil a’i gorffwys am 3 - 4 munud.


Ar gyfer y Menyn Rhuddygl Poeth, Garlleg a Phersli:

Plicio a thorri’r garlleg a’r persli’n fân.

Cymysgu’r holl gynhwysion mewn powlen ac ychwanegu pupur du.

Gwneud y gymysgedd menyn i mewn i siâp selsig a’i lapio mewn papur gwrthsaim.

Ei rhoi yn yr oergell i galedu wrth i chi goginio’r stêc.

Ei thorri’n 8 sleisen a gweini dwy sleisen ar ben y stêc wedi ei choginio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 2
Calorïau 490 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

Calories: 490 kcal

Energy: 2039 kj

Fat: 33g

Saturates: 12.5g

Salt: 1.5g


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.