facebook-pixel

Lolipops Cig Oen Cymru crensiog

 • Amser paratoi 30 mun
 • Amser coginio 10 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • Cytledi Cig Oen Cymru PGI, esgyrn wedi’u twtio
 • Olew i goginio
 • Halen a phupur

Ar gyfer y salsa:

 • 1 nionyn coch
 • 2 sialotsyn, neu 1 nionyn bach
 • ½ llwy de o halen môr
 • 2 lwy fwrdd o gaprys
 • 1 tsili coch, wedi’i dorri
 • 8 tomato eirin bach
 • 120ml o olew olewydd pur iawn
 • Llond llaw o bersli dail gwastad
 • Llond llaw o goriander
 • Llond llaw o fintys
 • 1 leim, croen a sudd
 • Pinsiad o siwgr

Ar gyfer y crwst lemwn crimp:

 • 150g o friwsion bara ffres
 • 30g o fenyn
 • 2 lemwn, croen

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2259 KJ
 • Calorïau: 614 kcals
 • Braster: 41 g
 • Sy’n dirlenwi: 28 g
 • Halen: 1.5 g
 • Haearn: 4.6 mg
 • Sinc: 2.2 mg
 • Protein: 33 g
 • Ffeibr: 4 g
 • Carbohydradau: 43 g
 • Sy’n siwgro: 13 g

Dull

 1. I wneud y salsa – cymysgwch yr holl gynhwysion am ychydig funudau mewn prosesydd bwyd neu, os ydych yn ei wneud â llaw, torrwch yr holl gynhwysion yn fân a’u cyfuno. Bydd y salsa’n cadw mewn jar wedi’i selio am ychydig ddyddiau.
 2. I wneud y crwst crensiog – toddwch y menyn mewn padell ffrio, ychwanegwch y briwsion bara a throwch dros wres cymedrol nes maent yn euraidd, yna ychwanegwch y croen lemwn. Gadewch iddo oeri.
 3. I baratoi’r cytledi – cynheswch olew mewn padell ffrio fawr ac ychwanegwch y cytledi. Ysgeintiwch halen a phupur drostynt a’u ffrio am 3-4 munud ar bob ochr.
 4. I weini: gorchuddiwch bob cytled â’r gymysgedd salsa ac yna’r briwsion crensiog.
Share This