facebook-pixel

Calan Oen

Gan chwarae ar yr hen enw o Ddydd Lammas sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn, caiff Calan Oen ei ddathlu ar y 1af o Awst bob blwyddyn. Mae’n nodi dyfodiad cig oen cyntaf y tymor newydd yng Nghymru ac yn gyfle i wledda ar oen sydd wedi ei fagu ar borfeydd gwelltog, gan ddefnyddio dulliau ffermio sy’n cael eu defnyddio ers canrifoedd.

Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram am ddiweddariadau am ein cynlluniau ar gyfer dathliadau Calan Oen 2020.

Share This