facebook-pixel

Crëwch argraff ar eich cariad gyda Cig Oen Cymru a Cig Eidion Cymru

Ion 22, 2023

Mae adeg gariadus y flwyddyn wedi cyrraedd, pan fydd pobl yn cwtsho gyda’u hanwyliaid ac yn rhoi llwyth o gariad ac anrhegion iddyn nhw (nid o reidrwydd yn y drefn honno). Ydy, mae’n Ddydd Santes Dwynwen ar 25 Ionawr a Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror (peidiwch ag anghofio!).

Er y byddai pryd tri chwrs mewn bwyty moethus yn siŵr o blesio, dychmygwch pa mor hapus fyddai eich anwylyd pe baech yn coginio danteithion blasus?

Felly, fel tamaid i aros pryd, rydyn ni wedi dewis ambell bryd bendigedig sy’n sicr o greu argraff.

 

Stecen sbawd frith (featherblade) Cig Eidion Cymru gyda chimichurri

 

Mae ein Stecen sbawd frith (featherblade) Cig Eidion Cymru gyda chimichurri yn olygfa odidog – darnau trwchus suddog o stêc wedi’u diferu â saws blasus, siarp a bywiog. Dychmygwch hyn gyda thatws rhost crimp neu sglodion trwchus… nefoedd. Neu efallai y gallech droi’r gwres i fyny gyda’n Cig Eidion Cymru Crensiog gyda tsili…neu’r goleuadau i lawr gynda’n Chasseur Stêc Cig Eidion Cymru.

 

Chasseur Stêc Cig Eidion Cymru

 

Beth am stêcs coes Cig Oen Cymru gyda chimichurri mintys neu gytledi Cig Oen Cymru blasus gyda saws perlysiau a garlleg wedi’u gweini â sglodion trwchus? Am bryd ychydig yn fwy cain, beth am risotto hyfryd Cig Oen Cymru, berwr y gerddi a parmesan? Cig oen heb lawer o fraster yn swatio mewn gwely o reis Arborio gyda phys bach melys…mae’n hynod flasus ac yn werth aros amdano!

 

Risotto Cig Oen Cymru, berwr y dŵr a parmesan

 

Am ragor o brydau blasus i ddau, ewch i’n tudalen Bwrdd y cogydd lle mae prydau anhygoel gan gogyddion enwog i’w cael.

 

Llygad yr asen o Gig Eidion Cymru gyda nwdls a kecap manis gan Hywel Griffith

 

Share This