facebook-pixel

Chasseur Stêc Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 2 stêc syrlwyn Cig Eidion Cymru PGI (gallwch ddefnyddio stêcs eraill)
 • 1 llwy fwrdd olew
 • Talp o fenyn
 • Sesnin

Ar gyfer y saws:

 • 1 llwy fwrdd olew
 • 25g menyn
 • 6 madarchen ganolig
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd blawd plaen
 • 1 gwydraid gwin coch
 • 2 lwy fwrdd brandi
 • 200ml stoc cig eidion cyfoethog
 • 3 tomato, wedi’u torri
 • 1 llwy de purée tomato
 • Joch o saws Worcestershire
 • Sesnin
 • Llond llaw o bersli wedi’i dorri

Dull

 1. Tynnwch y stêcs o’r oergell 30 munud cyn eu coginio.
 2. Gwnewch y saws – rhowch yr olew a’r menyn mewn padell, yna ychwanegwch y winwnsyn a’r madarch a’u ffrio’n ysgafn am 5 munud nes eu bod wedi meddalu.
 3. Ychwanegwch y blawd a’i gymysgu’n dda am 2 funud, ychwanegwch y gwin a’r brandi’n raddol a dod â’r cyfan i’r berw.
 4. Ychwanegwch y stoc, y tomatos wedi’u torri, y purée, y sesnin a’r saws Worcestershire. Dewch â’r cyfan i’r berw a’i fudferwi am 5 munud nes bod y saws yn sgleiniog braf ac wedi tewychu. Ychwanegwch y persli wedi’i dorri.
 5. Tra bod y saws yn mudferwi, coginiwch y stêcs.
 6. Cynheswch y badell nes ei bod yn boeth, ac ychwanegwch yr olew. Sesnwch y stêcs a’u rhoi yn y badell boeth.
 7. Coginiwch ar wres uchel am ychydig funudau (at eich dant).
 8. Trowch y stêcs ac ychwanegwch y menyn. Brasterwch y stêcs tra’n coginio gyda’r menyn wedi toddi a’r olew.
 9. Coginiwch am 2 funud bob ochr ar gyfer gwaedlyd-canolig (4 munud ar gyfer canolig a 6 munud i’w coginio’n dda).
 10. Gadewch y stêcs i orffwys am 5 munud.
 11. Gweinwch y stêcs gyda’r saws Chasseur ar ei phen ac ysgeintiwch ychydig o bersli wedi’i dorri drosti.
Share This