Cytledi Cig Oen Cymru gyda saws garlleg a pherlysiau

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 4-6 lean PGI Welsh Lamb cutlets
 • 1 tbsp oil
 • 2 garlic cloves, crushed
 • 1 small red onion, sliced
 • 100g cream cheese
 • 6 tbsp milk
 • 2 tbsp fresh parsley and basil, chopped

For the chunky fries:

 • 2 large baking potatoes, cut into chunky fries
 • Oil to cook fries

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 4395 KJ
 • Calorïau: 1057 kcals
 • Braster: 78 g
 • Sy’n dirlenwi: 33.9 g
 • Halen: 0.7 g
 • Haearn: 3.1 mg

Dull

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i 190ºC / 170˚C ffan / Nwy 5.
 2. Twymwch yr olew mewn padell ffrio wrthglud fawr, ychwanegwch y cytledi cig oen, y garlleg a’r winwnsyn a’u coginio nes eu bod yn euraidd ar bob ochr.
 3. Pan fydd y cytledi wedi brownio, trowch y gwres yn is a choginio’n ysgafn am 4-5 munud arall. Cofiwch gadw caead ar y badell – os yw’r winwns yn dechrau coginio gormod tynnwch nhw oddi ar y gwres a’u cadw’n gynnes.
 4. Tynnwch y cytledi o’r badell ar ôl iddyn nhw goginio a chadwch nhw’n gynnes.
 5. Yna ychwanegwch y caws hufennog a’r llaeth i’r badell a’u cymysgu gyda sudd y cig. Twymwch y cyfan yn ysgafn ac ychwanegwch y basil a’r persli.
 6. I wneud y sglodion mawr, torrwch y tatws a’u rhoi ar hambwrdd pobi gydag ychydig o olew a’u coginio am 30-40 munud neu nes eu bod yn grensiog ac euraidd.
 7. Gweinwch y cytledi gyda’r sglodion mawr a llysiau tymhorol gydag ychydig o’r saws hufennog drostyn nhw.
Share This