Cyhoeddiad enillydd #BrechdanIrBrenin

Cyhoeddiad enillydd #BrechdanIrBrenin

Efallai y byddai rhai yn dweud nad yw’n bosib gwella ar frechdan stêc Cig Eidion Cymru; mae’n flasus ond yn syml, a’r cig eidion yn ganolog iddi. Fodd bynnag, ar ôl llwyth o gynigion ar gyfer ein Her Brechdan Stêc ddiweddar, mae’n ymddangos bod y...
Cartref newydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Cartref newydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

I gyd-fynd â’r tymor Cig Oen Cymru newydd, rydyn ni wedi diweddaru ein gwefan fel ei bod yn haws i chi fynd o’i chwmpas, rhoi llawer mwy o gyngor gwych gan gogyddion, cigyddion ac arbenigwyr eraill i chi ac yn bwysicach fyth wrth gwrs, rhoi hyd yn oed mwy o ryseitiau...
Cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer #BrechdanIrBrenin

Cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer #BrechdanIrBrenin

Mae rhai wythnosau wedi pasio bellach ers i Chris ‘Flamebaster’ Roberts osod yr her o gynhyrchu y frechdan stêc Cig Eidion Cymreig PGI orau erioed! Yn ystod y cyfnod cystadlu cawsom lwyth o gynigion gwych gan bobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt, yn hen ac ifanc, yn...
Y frechdan stêc – Poblogaidd ym mhob cwr o’r byd

Y frechdan stêc – Poblogaidd ym mhob cwr o’r byd

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas. Mae brechdan stêc yn aml yn cael ei hystyried fel brenin y brechdanau – a thrwy ddefnyddio Cig Eidion Cymru PGI yn eich un chi...
Allwch chi greu ‘brechdan i’r brenin’?

Allwch chi greu ‘brechdan i’r brenin’?

Mae Chris ‘Flamebaster’ Roberts, brenin y barbeciw am osod her epig i CHI – creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd. Mae Chris yn enwog am ei brydau llawn cig, felly fe yw’r beirniad perffaith ar gyfer cystadleuaeth fwyaf blasus...
Dysgu coginio yng nghegin Elwen

Dysgu coginio yng nghegin Elwen

Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain, ac mae hynny’n cynnwys ein plant sy’n gorfod aros adref o’r ysgol ar hyn o bryd. Mae ymdrechu i barhau eu haddysg a hefyd, yn bwysicach fyth, trio eu diddanu o...
Hwyl ar y fferm

Hwyl ar y fferm

Gyda’r plant bellach adref o’r ysgol yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, bydd eu diddanu tra’n parhau â’u haddysgu o yn aruthrol o bwysig. Beth bynnag yw eu hoedran, gall coginio gynnig cymaint i bob plentyn o sgiliau mewn mathemateg a darllen yn ogystal...
Unigryw i Gymru…

Unigryw i Gymru…

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau. Mae eu rheolaeth gynaliadwy wedi helpu creu amgylchedd gwledig amrywiol sy’n ferw o fywyd gwyllt ac yn...