Stori Alun – ffermio mewn cytgord gyda natur

Stori Alun – ffermio mewn cytgord gyda natur

Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol. Fel rhan o’n hymgyrch sy’n amlygu’r rôl hanfodol mae ein ffermwyr yn ei chwarae wrth gynnal a...
#TanYnEichBol gyda’r Scarlets a Chig Eidion Cymru

#TanYnEichBol gyda’r Scarlets a Chig Eidion Cymru

Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o’n hymgyrch #TanYnEichBol i hyrwyddo buddion Cig Eidion Cymru fel rhan o fywyd iach ac egnïol. Bydd y bartneriaeth yn gweld chwaraewyr yn gwaredu eu capiau sgrym ac yn gwisgo eu ffedogau coginio i greu...
Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn, rydym yn eithaf unllygeidiog wrth feddwl mai Cig Oen Cymru yw’r gorau yn y byd! Felly, i fod yn deg fe benderfynon ni ymweld â phump o brif gogyddion Prydain i gael golwg fanlyach ar yr hyn sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor...
Cig Oen Cymru PGI a blas ar y bywyd braf…

Cig Oen Cymru PGI a blas ar y bywyd braf…

Aethon ni i sawl digwyddiad, gŵyl ac archfarchnad yn ystod yr haf, i arddangos y gorau o Gig Oen Cymru ac yn bwysicach oll, cyfarfod nifer ohonoch chi ar hyd y ffordd. Yn sicr, un o’r uchafbwyntiau oedd ymweld â gŵyl The Good Life Experience ym Mhenarlâg, Sir y...
Mae Cwpan Rygbi’r Byd wedi cyrraedd!

Mae Cwpan Rygbi’r Byd wedi cyrraedd!

A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd, mae ganddon ni gystadleuaeth arbennig sy’n rhoi cyfle i’n cefnogwyr ennill pêl rygbi fach sydd wedi eu harwyddo gan gyn chwaraewr Cymru, Shane Williams. I fod â chyfle o ennill un o’r gwobrau gwych yma, y cyfan sydd angen gwneud...
Enillwch wledd gyda ein Cig-gennad

Enillwch wledd gyda ein Cig-gennad

Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live, mae ein Cig-gennad carismatig Chris Roberts wedi bod yn ei elfen unwaith eto mewn lleoliad ychydig yn fwy personol, ble bu’n coginio BBQ mawr o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar ei...
Calan Oen Hapus!

Calan Oen Hapus!

Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen, y diwrnod sy’n nodi dechrau’r tymor swyddogol ar gyfer y Cig Oen Cymru PGI gorau. Mae’n hawdd anghofio bwyta’n dymhorol weithiau, ond dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae’r mwyaf o Gig Oen Cymru ar...