Blas o’r bywyd braf diolch i Gig Oen Cymru PGI

Blas o’r bywyd braf diolch i Gig Oen Cymru PGI

Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf! Nod The Good Life Experience ym Mhenarlâg yn y gogledd-ddwyrain yw creu antur gwirioneddol unigryw, felly...
Sut i greu byrgyr blasus!

Sut i greu byrgyr blasus!

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu i ddysgu mwy am sut i greu byrgyrs Cig Eidion Cymru PGI o ansawdd a fyddai’n gweddu i unrhyw fwyty – ond i wneud hynny yn eich cegin eich...
Buddion iechyd cig coch o Gymru

Buddion iechyd cig coch o Gymru

Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor. Rydym wedi paratoi animeiddiad a ffeithlun er mwyn esbonio pam y gallwch barhau i fwynhau cig coch Cymru fel rhan graidd o ddiet...
Yr hanes tu ôl i’r bwyd

Yr hanes tu ôl i’r bwyd

Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a’r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi. Mae ein ffermwyr yn...