facebook-pixel

Rhowch drefn ar eich sbeisys – mae’n Wythnos Genedlaethol Cyri!

Hyd 5, 2020

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, pan mae’r tymheredd yn gostwng tu allan, dyma’r bwyd delfrydol i’ch cynhesu ar y tu mewn.  Does dim amheuaeth, mae’n flasus, ond yn ogystal, mae’r broses o goginio cyri yn un bleserus.  O falu’r sbeisys mewn pestl a morter i’r aroglau arbennig sy’n codi o’r garlleg, sinsir, winwns a tsili gwyrdd wrth ffrio mewn padell, mae’n ffordd wych o arbrofi gyda blasau a gweadau gwahanol.

Felly, i ddathlu 22 mlynedd o Wythnos Genedlaethol Cyri, ac i gydnabod beth mae llawer yn ei ystyried yn hoff fath o fwyd y genedl, rydyn ni wedi paratoi bwydlen o ryseitiau llawn sbeis Cig Eidion PGI a Chig Oen PGI, fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd.

Nid ydym wedi cyfyngu’r ryseitiau i sawsiau cyri yn unig gan fod cymaint o ffyrdd eraill o goginio gyda sbeisys, felly yma cewch bach o bopeth – o seigiau traddodiadol i’r rheiny sy’n llai adnabyddus.

Ydych chi’n dalentog gyda dhansak neu’n benigamp gyda biryani? Rhowch gynnig ar rhain a phrofwch eich sgiliau coginio cyri!

Cyri tatws melys Goaidd gyda Chig Oen Cymru

Tikka masala Cig Oen Cymru

Golwythion tandoori Cig Oen Cymru

Dhansak Cig Oen Cymru

Biryani Cig Oen Cymru

Cyri Cig Oen Cymru a mango

Rendang Cig Eidion Cymru

Katsu Cig Eidion Cymru

Share This