facebook-pixel

Unigryw i Gymru. Arbenigwyr yn eu maes.

Mae bwyd o ansawdd da a byw’n gynaliadwy yn mynd law yn llaw.

A dyna pam mae Cig Oen Cymru mor arbennig. Mae’n ffrwyth llafur cyfrinachau cenedlaethau o hwsmonaeth, a, gellir dadlau, amodau magu cig oen gorau’r byd.

Gydag ychydig neu ddim ymyrraeth, mae Cig Oen Cymru yn byw ar dirwedd Cymru, lle mae i fod, yn pori ar y glaswellt ffres am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Ac ydych chi’n gwybod beth mae hyn yn ei olygu? Blasau anhygoel a gwead eithriadol.

Mae prynu bwyd a gynhyrchir yn lleol, fel Cig Oen Cymru, nid yn unig yn cefnogi’r economi leol ond hefyd ein cymunedau ffermio a’n diwylliant. Mae llai o filltiroedd bwyd a llai o wastraff i gyd yn cyfrannu tuag at fyd gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Blasus, maethlon a hyblyg- bydd coginio gyda Chig Oen Cymru yn dod yn ail natur.

Unigryw i Gymru. Arbenigwyr yn eu maes.

Yr amgylchedd. Y ffeithiau.

Dewch â chadair at fwrdd y cogydd.

Cyngor bwyta iach gydol oes.

Prydau tanbaid syml.

Gydag ychydig neu ddim ymyrraeth, mae Cig Oen Cymru yn byw ar dirwedd Cymru, lle mae i fod, yn pori ar y glaswellt ffres am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. Ac ydych chi’n gwybod beth mae hyn yn ei olygu? Blasau anhygoel a gwead eithriadol.

Mae prynu bwyd a gynhyrchir yn lleol, fel Cig Oen Cymru, nid yn unig yn cefnogi’r economi leol ond hefyd ein cymunedau ffermio a’n diwylliant. Mae llai o filltiroedd bwyd a llai o wastraff i gyd yn cyfrannu tuag at fyd gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Blasus, maethlon a hyblyg- bydd coginio gyda Chig Oen Cymru yn dod yn ail natur.

Ryseitiau sy’n naturiol dda…

Cymerwch gip ar rai o’n hoff ryseitiau Cig Oen Cymru fan hyn. Dewch o hyd i’r pryd perffaith i’w rannu gyda theulu a ffrindiau.

Y stori tu ôl i’r bwyd

Ble mae stori Cig Oen Cymru yn cychwyn … gwyliwch sut mae ein ffermwyr o Gymru yn gweithio gyda’r amgylchedd …a byth yn ei erbyn.

Awyddus i ymuno â’n teulu?

Byddai’n wych gallu cadw mewn cysylltiad â chi. Ymunwch â’n teulu i dderbyn ryseitiau Cig Oen Cymru blasus gan rai o gogyddion gorau’r wlad, yn ogystal â chyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau cyffrous sydd ond ar gael i aelodau Teulu Cig Oen Cymru.

Share This